Cursos complementaris

CURSOS COMPLEMENTARIS

Els cursos d'oferta formativa complementària tenen la següent duració:

  • Anual de 60 hores, distribuïdes en 2 sessions setmanals d'una hora. Import de la matrícula: 41,27€

  • Anual de 30 hores, distribuïdes en 1 sessió setmanal d'una hora. Import de la matrícula: 20,63€

  • Intensiu de 30 hores durant el primer o segon quadrimestre, distribuïdes en 2 sessions setmanals d'una hora. Import de la matrícula: 20,63€

Les classes començaran el 26 de setembre, els grups de dilluns i dimecres, o el 27 de setembre, els grups de dimarts i dijous.

La matrícula per a l'intensiu de 30 hores del segon quadrimestre s'anunciarà en la web amb la deguda antelació.

DOCUMENTACIÓ, HORARIS I GRUPS

IMPORTANT: Els requisits d'accés als cursos complementaris són els mateixos que per als cursos ordinaris.

Documentació matrícula cursos complementaris

Horaris i grups cursos complementaris 2022-2023

Alumnat menor d'edat

MATRÍCULA CURSOS COMPLEMENTARIS

La matrícula dels cursos formatius serà presencial en la Secretaria de l'EOI de Quart fins a esgotar places, seguint l'ordre establit en la Resolució de matrícula (veure més a baix), del 12 fins al 20 de setembre. 

La matrícula per a l'intensiu de 30 hores del segon quadrimestre serà al gener i s'anunciarà en la web de l’EOI de Quart amb la deguda antelació.

Poden autoritzar una altra persona a realitzar el tràmit en el seu nom, presentant autorització i fotocòpia dels DNI o NIE de totes dues persones.

ORDRE I DATES DE MATRÍCULA

El dia 12 de setembre només podrà demanar cita prèvia i matricular-se:

  • Alumnat PIALP de nou ingrés de francés, anglés o valencià, admés en els cursos complementaris.

  • Alumnat PIALP de nou ingrés de francés, anglés o valencià, que no va ser admés en un curs curricular.

  • Alumnat que va realitzar la sol·licitud telemàtica per a un curs curricular i no va ser admés.

  • Alumnat d'anglés o valencià no matriculat en un curs curricular en el curs 2022-2023

  • Alumnat d'alemany, francés o italià, matriculat o no d'aqueix idioma en un curs curricular durant el curs 2022-2023

La resta d'alumnat (de qualsevol idioma, matriculat o no d'aqueix idioma en un curs curricular durant el curs 2022-2023) podrà demanar cita prèvia per a matricular-se els dies 13, 14, 15, 16, 19 i 20 de setembre.

Important: L'imprés per al pagament de la taxa del curs li'l donaran en Secretaria en el moment de la matrícula. Tindran 24 hores per a formalitzar el pagament i entregar el resguard del pagament de la taxa en Secretaria (sense cita prèvia).