Prova de nivell curs 2021-2022

1. Inscripció

De les 12:00h de l'1 de setembre a les 23:59h del 6 de setembre en aquesta pàgina web

  És possible que el termini es prorrogue posteriorment

2. Pagament de la taxa: Enllaç per a la inscripció a la prova de nivell

3. Enviament de la documentació en format PDF a l'adreça de correu electrònic: info@eoiquart.info

 • Assumpte del correu: cognom_idioma (ex. Ferrer_italià)
 • En el cos del correu haurà d'incloure les següents dades del sol·licitant:
  • nom
  • cognoms
  • DNI o NIE
  • telèfon de contacte
  • idioma
 • Documentació a aportar en format PDF:
  • imprés 046 de la taxa
  • resguard de la taxa pagada
  • documentació que acredite el dret a bonificació o exempció

4. Realització de les proves

Es realitzaran seguint tots els protocols de seguretat dictats per les autoritats competents amb la finalitat de garantir la protecció dels candidats i evitar riscos a la seua salut.

Dates i descripció de les proves:

Alemany

Francés

Anglés

Italià

Valencià

Publicació de resultats: abans de les 15:00h del 17 de setembre

El resultat de la prova de nivell és vàlid per a totes les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic en el qual s'ha realitzat.

5. Sol·licitud telemàtica d'admissió del 15 al 19 de setembre

Una vegada publicats els resultats, els sol·licitants optaran a qualsevol de les places vacants publicades el dia 15 de setembre. Abans de les 23.59h del 19 de setembre, hauran de sol·licitar plaça en l'assistent telemàtic en el curs al qual se'ls ha assignat en la prova de nivell. Veure apartat Matrícula de cursos presencials curriculars, pestanya 2n període d'admissió

Qui poden inscriure's per a realitzar la prova de nivell al setembre?

 • Alumnat oficial matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana en el curs 2020-2021 que desitja accedir a un curs o nivell superior.
 • Alumnat oficial de cursos anteriors al 2020-2021 que vol accedir a un curs superior al cursat en el seu moment.
 • Candidats que tenen coneixements previs de l'idioma i desitgen matricular-se en un nivell superior a l'inicial.
 • Professorat PIALP de nou ingrés. Si ja estava matriculat en el període d'admissió ordinari, tindrà opció a modificar la matrícula en el nou curs sempre que hi haja disposició de places vacants.

Convocatòria extraordinària curs 2020-2021. Primers cursos i 2A2

ALEMANY

28 de juny a les 16 hores els nivells 1 B1, 1 B2 i 1 C1 tots junts a la mateixa hora. Aules 8, 9 i 10.
1 B1 aula 8
1 B2 aula 9
1 C1 aula 10

29 de juny a les 16 hores els nivells 1 A2 i 2 A2 a les aules 9 i 10.
1 A2 aula 9
2 A2 aula 10

Revisió: Dimecres 30 de juny, 17.30 -19.00 h. L'aula s'especificarà en un cartell a l'escola.

 

FRANCÉS

ANGLÉS

ITALIÀ

 

VALENCIÀ

1C2: dilluns 28 de juny a les 9.00h.

Revisió: Dimecres 30 de juny, a les 10 h. L'aula s'especificarà en un cartell a l'escola.

 

Cursos presencials curriculars

Els cursos presencials curriculars tenen una duració de 120 hores. L'assistència a classe dels cursos presencials curriculars és dos dies per setmana, dues hores cada dia.

NO sol·licite cita prèvia ni abone la taxa sense haver llegit la següent informació.

Els errors d'inscripció i pagament de taxes imputables als interessats no donaran lloc a devolució de taxes.

1r PERÍODE D'ADMISSIÓ

PAS 1: INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

11 de juny de 2021: publicació de vacants.

Des de les 12.00 h. de l'11 de juny a les 23.59 h. del 28 de juny, estará obert l'assistent telemàtic per a la inscripció.

 • Es podran sol·licitar un màxim de 3 idiomes i fins a 50 combinacions horàries a triar entre totes les EEOOII de la Comunitat Valenciana i les seues seccions.
 • Durant eixe període serà possible corregir errors en la sol·licitud tornant a accedir a l'assistent. La sol·licitud vàlida serà l'última enviada.

No abone la taxa fins a confirmar que li ha sigut adjudicada plaça.

PAS 2: CONSULTA D'ADJUDICACIÓ

9 de juliol: cada sol·licitant podrà consultar la plaça que se li ha assignat (una per idioma) segons l'ordre establert en la Resolució.

Rebrà un correu electrònic informant-lo que ja pot accedir a l'assistent i consultar-la.
✔ Si ha obtingut plaça ➔ Veure pas 3
✘ Si no ha obtingut plaça ➔ Veure matrícula llista d'espera i 2n període d'inscripció i matrícula (setembre).

PAS 3: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

Del 12 de juliol al de 2 setembre: els usuaris que hagen obtingut plaça hauran de formalitzar la seua matrícula (pagament de la taxa i lliurament de documentació).

ALUMNAT OFICIAL EOI Quart de Poblet curs 2020-21 (inclòs PIALP curs 2020-2021): enviament de documentació per correu electrònic fins al 30 de juliol. No hi haurà activitat administrativa en la EOI de Quart el mes d'agost. Per favor no envien correus electrònics a l'agost per a evitar saturar el compte.

Alumnat oficial EOI Quart curs 2020-2021  (PIALP inclòs)

RESTA D'ALUMNAT: matrícula presencial amb cita prèvia fins al 2 de septiembre

Alumnat oficial EOI Quart curs anterior al 2020-2021

Alumnat de nou ingrés (mai abans matriculat en una EOI de la C. Valenciana)

Alumnat menor d'edat (matriculat o no en una EOI)

Trasllats (alumnat matriculat en altra EOI en el curs 2020-2021 o cursos anteriors)

Alumnat PIALP de nou ingrés

Del 3 al 9 de setembre: incidències i llista d'espera de l'adjudicació del 9 de juliol. Per a documentació i taxes consulten els pdf anteriors depenent del tipus d'alumnat.

1r PERÍODE. TERMINI EXTRA
2n PERÍODE D'ADMISSIÓ

Cursos a distància

Els errors d'inscripció i pagament de taxes imputables als interessats no donaran lloc a devolució de taxes.

Quan es requerisca cita prèvia, l'enllaç per a sol·licitar-la s'anunciarà amb la deguda antelació.

Horaris i grups de cursos a distància 2021-2022

Descripció cursos a distància

Alumnat That's English! curs 2020-2021

L'alumnat del programa That’s English! del curs 2020-21 de qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat Valenciana que desitge accedir als cursos a distància de l'EOI de Quart de Poblet haurà de formalitzar la seua matrícula en la Secretaria de l'EOI de Quart de Poblet els dies 28, 29 i 30 de juny sense inscripció ni cita prèvia.

Instruccions i documentació de matrícula

 • L'alumnat del programa That’s English! que haja superat el mòdul 4 es matricularà en 1B1.
 • L'alumnat de That’s English! que haja superat el mòdul 6 es matricularà en 2B1.
 • L'alumnat de That’s English! que haja superat el mòduls 8 es matricularà en 1B2. No es requisit haver aprovat la Prova de Certificació de nivell B1.
 • L'alumnat de That’s English! que haja superat el mòdul 10 es matriculará en 2B2.

L'alumnat de That’s English! que no es matricule al juny, podrà fer-ho al setembre, mitjançant inscripció. Per al procediment a seguir, consulte l'apartat Resta d'alumnat

Resta d'alumnat

Cursos presencials complementaris

Els cursos complementaris són classes presencials de pràctica oral. Tenen una duració de 60 hores (dos dies per setmana, una hora cada dia), o de 30 (una hora per setmana).

Del 16 al 23 de setembre: matrícula presencial amb cita prèvia (més informació pròximament)

L'enllaç per a sol·licitar la cita prèvia s'anunciarà amb la deguda antelació.

Els errors d'inscripció i pagament de taxes imputables als interessats no donaran lloc a devolució de taxes.

Alumnat menor d’edat

Per a accedir per primera vegada als ensenyaments d’idiomes és requisit tindre setze anys o complir-los l’any natural en què es comencen
els estudis.
Poden accedir-hi per primera vegada els majors de catorze anys en l’any natural en què es matriculen per a seguir l’ensenyament d’una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l’Educació Secundària Obligatòria i/o per a seguir l’ensenyament tant de valencià com d’espanyol com a llengua estrangera en cas d’haver estat escolaritzats en el sistema educatiu valencià en els últims dos anys abans de l’inici del curs 2021-2022.

Alumnat menor d'edat els tutors legals del qual conviuen junts

 Imprés a emplenar i presentar juntament amb la documentació de matrícula. Per a les instruccions de matrícula i la documentació a aportar, consulte l'apartat de cursos presencials curriculars.

Alumnat menor d'edat els tutors legals del qual no conviuen junts

Inscripció i matrícula curs 2021-2022

L'alumnat oficial de l'EOI de Quart del curs 2020-2021 que no es va inscriure al juny pot matricular-se el 8 i 9 de setembre amb cita prèvia. Per a més informació, consulte la pestanya 1r període: termini extra en cursos presencials.