Prova de nivell curs 2021-2022

1. Inscripció

De les 12:00h de l'1 de setembre a les 23:59h del 6 de setembre en aquesta pàgina web

  És possible que el termini es prorrogue posteriorment

2. Pagament de la taxa: Enllaç per a la inscripció a la prova de nivell

3. Enviament de la documentació en format PDF a l'adreça de correu electrònic: info@eoiquart.info

 • Assumpte del correu: cognom_idioma (ex. Ferrer_italià)
 • En el cos del correu haurà d'incloure les següents dades del sol·licitant:
  • nom
  • cognoms
  • DNI o NIE
  • telèfon de contacte
  • idioma
 • Documentació a aportar en format PDF:
  • imprés 046 de la taxa
  • resguard de la taxa pagada
  • documentació que acredite el dret a bonificació o exempció

4. Realització de les proves

Es realitzaran seguint tots els protocols de seguretat dictats per les autoritats competents amb la finalitat de garantir la protecció dels candidats i evitar riscos a la seua salut.

Dates i descripció de les proves:

Alemany

Francés

Anglés

Italià

Valencià

Publicació de resultats: abans de les 15:00h del 17 de setembre

El resultat de la prova de nivell és vàlid per a totes les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic en el qual s'ha realitzat.

5. Sol·licitud telemàtica d'admissió del 15 al 19 de setembre

Una vegada publicats els resultats, els sol·licitants optaran a qualsevol de les places vacants publicades el dia 15 de setembre. Abans de les 23.59h del 19 de setembre, hauran de sol·licitar plaça en l'assistent telemàtic en el curs al qual se'ls ha assignat en la prova de nivell. Veure apartat Matrícula de cursos presencials curriculars, pestanya 2n període d'admissió

Qui poden inscriure's per a realitzar la prova de nivell al setembre?

 • Alumnat oficial matriculat en una EOI de la Comunitat Valenciana en el curs 2020-2021 que desitja accedir a un curs o nivell superior.
 • Alumnat oficial de cursos anteriors al 2020-2021 que vol accedir a un curs superior al cursat en el seu moment.
 • Candidats que tenen coneixements previs de l'idioma i desitgen matricular-se en un nivell superior a l'inicial.
 • Professorat PIALP de nou ingrés. Si ja estava matriculat en el període d'admissió ordinari, tindrà opció a modificar la matrícula en el nou curs sempre que hi haja disposició de places vacants.

Convocatòria extraordinària curs 2020-2021. Primers cursos i 2A2

ALEMANY

28 de juny a les 16 hores els nivells 1 B1, 1 B2 i 1 C1 tots junts a la mateixa hora. Aules 8, 9 i 10.
1 B1 aula 8
1 B2 aula 9
1 C1 aula 10

29 de juny a les 16 hores els nivells 1 A2 i 2 A2 a les aules 9 i 10.
1 A2 aula 9
2 A2 aula 10

Revisió: Dimecres 30 de juny, 17.30 -19.00 h. L'aula s'especificarà en un cartell a l'escola.

 

FRANCÉS

ANGLÉS

ITALIÀ

 

VALENCIÀ

1C2: dilluns 28 de juny a les 9.00h.

Revisió: Dimecres 30 de juny, a les 10 h. L'aula s'especificarà en un cartell a l'escola.

 

Erasmus+

Projectes Erasmus+ en Educació de Persones Adultes

                

L'EOI Quart porta implicada més d'una dècada en diferents accions i programes europeus, tant com institució d'acolliment per a assistents de diferents llengües com a participant en cursos de formació per part del professorat.

Erasmus+ 2021-2027 és el programa actual de la UE per a l'Educació, la Formació i l'Esport. Un programa amb més oportunitats per a tots, més inclusiu, més digital i més ecològic. Ofereix oportunitats de mobilitat i de cooperació a tots els àmbits de l'Educació i de la Formació, inclòs el nostre, l'Educació de persones adultes.

Per a més informació sobre Erasmus+ 2020-2027, pot consultar la pàgina de el    (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació)

Els nostres projectes Erasmus+ Acciones KA104

Visite el nostre blog: Erasmus EOI Quart.

2014-2016. Disseny de proves, avaluació, estandardització de criteris i certificació en llengües estrangeres segons els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MCER)

2014-1-ES01-KA104-001266

Seleccionat 2016 pel SEPIE com a exemple de "bones pràctiques"

Resum del projecte

Seguint les directrius marcades en l'estratègia Europa 2020, el nostre projecte d'Erasmus+ es proposa com a objectiu principal elevar els nivells de qualitat de les competències i habilitats clau per a incrementar la qualitat de el procés d'ensenyament-aprenentatge i fer-les rellevants a les necessitats del mercat laboral i a la societat en general.

Entre les necessitats detectades per a desenvolupar els nostres nivells de qualitat com a institució europea així com per a implementar i millorar el procés d'europeïtzació i internacionalització i de les competències clau sobre les quals la nostra organització desitja actuar són les següents:

1. Millorar les competències lingüístiques del personal docent relacionades amb els seus perfils professionals: És fonamental en un ensenyament tan especialitzat i amb nivells alts com B2, C1 i C2, que el professorat mantingui una actualització lingüística contínua, amb millores a través de períodes de formació i observació a poder ser a l'estranger, a més de millorar la seva capacitat d'ancorar aquests nivells al MECR.

2. Desenvolupar i millorar el Procés de Disseny de Proves d'Avaluació en l'ensenyament d'idiomes: principis i idees clau; desenvolupament de diferents mètodes i eines per a diferents objectius d'aprenentatge i certificació.

3. Millorar i augmentar la transparència en el procés de Reconeixement, Avaluació i Certificació a nivell europeu.

4. Obtenir pràctica i major destresa en el procés d'estandardització i aplicació adequada dels nivells de competència lingüística segons el Marc europeu comú de referència (MECR). La recent posada en marxa de la certificació dels nivells superiors (C1 i C2) en la nostra institució crea la necessitat de formar al nostre equip docent en l'avaluació dels mateixos i d'estandarditzar els nostres criteris amb els quals s'estan aplicant en altres institucions educatives i examinadores a nivell local, regional, nacional i internacional.
A més, la cooperació amb altres organitzacions avaluadores europees per a garantir l'homogeneïtzació de nivells i proves avaluadores dins del MECR a través d'intercanvi de bones pràctiques en jornades, tallers, seminaris, etc. és essencial per a desenvolupar l'aspecte europeizador en la nostra institució.

5. Augmentar la Dimensió Europea: Entre els objectius més importants de la Unió Europea estan el coneixement d'idiomes per a l'ocupabilitat i mobilitat dels ciutadans. De fet el multilingüisme és una de les pedres angulars del Projecte Europeu i per aquesta raó la Unió Europea ha establert l'objectiu que tot ciutadà ha de tenir l'oportunitat d'adquirir almenys dos idiomes estrangers. Per aquesta raó és tan important la millora en el reconeixement de les qualificacions i capacitats en els diferents països membres i per a això s'han creat diferents eines, com els nivells de descripció de capacitats lingüístiques recollides en el MECR, el EUROPASS, i el Portfolio.

Per tant és important que la nostra institució, com a responsable d'atorgar aquestes certificacions, estigui en contacte amb altres similars en els diferents països i es revisin constantment els criteris utilitzats i l'efectiva estandardització en la concessió d'aquests títols. I això es refereix a totes la llengües certificades en el nostre centre. Per això hem intentat donar cabuda en el nostre projecte també a persones de diferents departaments, perquè aquests es puguin aprofitar de la formació de tan alt nivell en aquest camp que només poques institucions (gairebé exclusivament dedicades a la llengua anglesa) poden impartir.

6. Construir una xarxa de contactes amb professionals de l'ensenyament d'idiomes en altres institucions europees de manera que possibiliti el manteniment dels objectius d'aquest projecte al llarg del temps mitjançant l'intercanvi d'idees i possibles col·laboracions futures. Això també es pretén fer-ho no sols amb la llengua anglesa (encara que en la seva majoria) sinó també amb altres centres d'altres països que puguin estar desenvolupant unes necessitats de formació semblant a la nostres.

7. Millorar la Competència digital: noves eines i tecnologies aplicades a l'ensenyament i procés d'avaluació de llengües estrangeres; el paper dels ordinadors i Internet no sols en la nostra labor docent sinó també en la confecció i en l'avaluació de les proves d'avaluació.

2019-2020. Metodologia i avaluació de les destreses de producció, interacció i mediació en el nivell avançat (C1 y C2)

PIC: 945758149

Improve your Spanish while helping as a language assistant in English, French, German or Italian in our school. Click on our internship description.

Alguns dels nostres professors ja han gaudit d'aquestes estades professionals:

Laura Labadíe 

Jolanta Kowalska

Giovanna Tonzanu

Estefanía Terrádez

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÉS

Italià

Consulte aquesta pàgina amb freqüència. Aquest calendari s'anirà actualitzant i està subjecte a possibles variacions.

Els candidats han de presentar-se a l'examen escrit amb 30 minuts d'antelació i a l'examen oral, amb 10.

 

ITALIÀ

B1

B2

C1

Dia i hora d'examen escrit 13 setembre a la vesprada. EOI Quart, aules 9-10. Consulte l'horari específic per destreses 10 setembre al matí. EOI Quart, aula 9. Consulte l'horari específic per destreses 13 setembre a la vesprada. EOI Quart, aules 9-10. Consulte l'horari específic per destreses
Dia i hora d'examen oral 7 setembre. EOI Quart, aules 11-12llistat alfabètic amb dia i hora 8 setembre. EOI Quart, aules 8-10llistat alfabètic amb dia i hora 9 setembre. EOI Quart, aules 8-10llistat alfabètic amb dia i hora
Publicació de resultats provisionals Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant
Sol·licitud de revisió

Es publicarà més endavant com fer la sol·licitud..

Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant
Dia i hora de revisió Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant
Publicació de resultats definitius Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant
Termini de presentació de reclamacions Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant Es publicarà més endavant

 

Llistat definitiu d’admesos i exclosos en les Proves de Certificació 2021

Llistat provisional d’admesos i exclosos en les Proves de Certificació 2021

Període d'al·legacions al llistat provisional d'admesos i exclosos: del 30 de març al 13 d'abril de 2021.

(VEURE INSTRUCCIONS més avall)

Publicació de llistats definitius d'admesos i exclosos: abans del 19 d'abril de 2021, en la pàgina web de l'EOI de Quart de Poblet

Alumnat oficial

Aquells alumnes oficials que no figuren en el llistat provisional d'admesos, tenen de termini fins al 13 d'abril per a sol·licitar ser inclosos, o bé per a sol·licitar la correcció d'errors en la seua sol·licitud.

Per a això, han d'enviar un correu electrònic:

Correu-e: 46020546.matricula@gva.es

Assumpte:     Alumnat oficial: al·legacions PUC 2021

En el cos del correu hauran d'incloure les següents dades:

DNI o NIE:

NIA:

Nom i cognoms:

Idioma:

Nivell:

Quedarà automàticament rebutjada qualsevol sol·licitud d'inscripció a la prova d'un curs o nivell diferent a aquell en el qual està matriculat.

Alumnat lliure

Aquells candidats que no hagen sigut admesos tenen de temini fins al 13 d'abril per a presentar al·legacions, o bé per a sol·licitar la correcció d'errors en la seua sol·licitud.

Per a això, han d'enviar un correu electrònic i adjuntar-la documentació pertinent que acredite haver realitzat el pagament dins del termini estipulat (del 5 a l'11 de març):

Correu-e: 46020546.matricula@gva.es

Assumpte:     Alumnat lliure: al·legacions PUC 2021

En el cos del correu han d'incloure les següents dades:

DNI o NIE:

Nom i cognoms:

Telèfon:

Idioma:

Nivell:

Documentació a adjuntar: còpia a doble cara del DNI, sol·licitud de matrícula emplenada, justificant de pagament en termini i resguard de matrícula, i si escau, document acreditatiu de bonificació o exempció de taxes.

PUC 2021. Lliures. Qui ha d’inscriure’s?

o Alumnat no matriculat en l'EOI de Quart durant el curs 2020-21 en l'idioma del qual desitja realitzar la prova de certificació.

o Alumnat matriculat en l'EOI de Quart durant el curs 2020-21:
- que desitja realitzar la prova de certificació d'un nivell superior o inferior al que cursa.
- en el primer curs dels nivells B1, B2, C1 o C2 que desitja realitzar la prova de certificació del nivell que cursa.
- que haja renunciat a la seua matrícula.

PUC 2021. Oficials. Qui ha d’inscriure’s?

L’alumnat matriculat en els següents cursos de l’EOI Quart de Poblet durant el curs acadèmic 2020-21 que desitge realitzar la prova de certificació d’aqueix mateix nivell:

 

B1

2B1

B2

2B2

C1

2C1

2C2

Alemany

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Francés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Anglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Italiano

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Valencià

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

Significado de TICK en el Diccionario Cambridge inglés

 

Encara que aquest alumnat ja està matriculat en l’EOI de Quart, ha d’inscriure’s en la prova de certificació.

Aquest alumnat està exempt d’abonar taxes.

Missatge del tutor de That’s English

Fins a la reincorporació del professor de That's English, es recorda als alumnes que seguisquen les instruccions del mail que se'ls va enviar:
1) Els exàmens es realitzaran en el calendari previst. Els exàmens de recuperació de febrer ja estan anunciats en l'apartat de That's English de la web de l'EOI.
2) Els resultats dels exàmens estaran la setmana vinent. Les revisions d'examen es faran quan el professor torne a l'escola, concertant una cita prèvia.
3) Heu de continuar estudiant els materials com fins ara, al ritme d'una unitat per setmana, començant amb el nou mòdul en passar el vostre examen. Els calendaris estan actualitzats en la web de l'EOI, dins de la Programació Anual de cada nivell.
4) Les classes es recuperaran o bé per videoconferència o bé a la volta del professor. En alguns casos caldrà resoldre dubtes i practicar speaking de dues unitats en la mateixa classe. Si es realitzen classes per videoconferència, se us avisarà amb antelació amb les instruccions.
Estigueu atents al calendari (en les programacions anuals) i a les absències de professorat en la web de l'escola.
Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu dirigir, com sempre, a tutoria.thats.quart@gmail.com
Us agraïm la paciència i la comprensió,
Equip de That's English de l'EOI de Quart de Poblet