Trasllat d’expedient

Abans de descarregar-se qualsevol document o pagar cap taxa, ha de sol·licitar plaça en l'EOI a la qual vulga traslladar-se. Només ha d'efectuar el tràmit una vegada li confirmen que té plaça.

Quins documents necessite?

  1. L'imprés de Sol·licitud de Trasllat d'Expedient.
  2. L'imprés d'abonament bancari de la taxa (enllaç al generador "online" de documents d'abonament bancari).

Cal abonar alguna taxa?

Sí. En el banc, quan s'haja descarregat el document d'abonament bancari corresponent, o telemàticament.

Hi ha algun altre tràmit?

Sí. Ha d'entregar els 2 documents, el resguard d'abonament bancari (ja pagada la taxa) i la sol·licitud, en la Secretaria del Centre. Això el pot fer una altra persona per vosté, sempre que porte una autorització (pot descarregar-se un model d'autorització ) i una fotocòpia del seu DNI.

Puc enviar-ho per correu electrònic?

No. Aquest tràmit es realitza en la Secretaria del centre. Per favor consulten l'horari d'atenció d'aquesta.