Sol·licitud certificat de superació del nivell (títol)

Recorde que una certificació acadèmica s'expedeix en l'acte, conté tot l'expedient, i serveix per tant per a acreditar l'últim curs realitzat, aprovat o no, mentre que un o certificat de superació del nivell (títol) sol es pot sol·licitar si s'ha aprovat un nivell (A2, B1, B2, C1, o C2) i pot tardar a arribar-nos a l'escola uns dos anys després de la seua tramitació. A efectes administratius, un certificat generalment té la mateixa validesa que un títol.

Si s'ha tramitat un títol, quan el rebem, li avisem mitjançant un missatge de text al seu telèfon mòbil.

Quins documents necessite?

  1. L'imprés de sol·licitud del títol.
  2. L'imprés d'abonament bancari de la taxa (enllaç al generador "online" de documents d'abonament bancari, ha de seleccionar certificat de superació del nivell...).

Cal abonar alguna taxa?

Sí. En el banc, quan s'haja descarregat el document d'abonament bancari corresponent, o telemàticament.

Hi ha algun altre tràmit?

Sí. Ha d'entregar els 2 documents, el resguard d'abonament bancari (ja pagada la taxa) i la sol·licitud, en la Secretaria del Centre. Això el pot fer una altra persona per vosté, sempre que porte una autorització (pot descarregar-se un model d'autorització ) i una fotocòpia del seu DNI.

Puc enviar-ho per correu electrònic?

No. Aquest tràmit es realitza en la Secretaria del centre. Per favor consulten l'horari d'atenció d'aquesta.