Instància general

Quins documents necessite?

L'imprés de sol·licitud de Instància general.

S'ha d'abonar alguna taxa?

No. Simplement cal emplenar la sol·licitud i entregar-la en la Secretaria de l'Escola.

Pot entregar-la una altra persona per mi?

Sí, sempre que porte una autorització (escrita a mà i signada també serveix) i una fotocòpia del seu DNI.

Puc enviar-la per correu electrònic?

No. Aquest tràmit es realitza en la Secretaria del centre. Per favor consulten l'horari d'atenció d'aquesta.