Resultats prova de certificació 2021

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA - SETEMBRE 2021

RESULTATS DEFINITIUS

Possibles reclamacions es poden presentar en persona en la consergeria de l'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna (c/ Santes Justa i Rufina, 3 - 46980 Paterna) els dies 27, 28 i 29 de setembre (9.00-14.00 i 15.30-20.30).

Es podrà delegar en una altra persona el lliurament de la esmentada reclamació, emplenant l'imprés d'autorització i acompanyant-lo amb una fotocòpia del DNI del /de l'estudiant.

Per a qualsevol informació addicional relativa a la revisió, remetem al Reglament de Règim Interior del centre (págs. 26-27).