Proves de Nivell

INFORMACIÓ GENERAL

La Prova de Nivell és un examen que té com a finalitat que el/la sol·licitant que tinga suficients coneixements d'un idioma puga accedir directament a qualsevol curs de qualsevol nivell (si hi ha vacants) sense cap requisit previ.

Per a poder fer la prova de nivell és obligatori fer la Preinscripció, fins i tot per a l'alumnat matriculat el curs anterior en el mateix idioma. En aquest darrer cas, la Preinscripció amb Prova de Nivell és incompatible amb la matrícula prèvia; heu d'optar per una o altra via. Si esteu ja matriculats i us preinscriviu en Prova de Nivell, s'anul·larà la vostra matrícula.

CALENDARI DE LES PROVES
RESULTATS