Aneu a la barra d'eines

Oferta educativa

MODALITATS D'ENSENYAMENT

A la nostra escola s'ofereixen les següents modalitats:

MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL:

Cursos ordinaris: Els alumnes oficials acudeixen a classes presencials des de finals de setembre fins a maig. Generalment, les classes són alternes (dos classes per setmana amb una duració de dos hores i 15 minuts cadascuna), encara que també pot haver-hi grups intensius (quatre classes per setmana amb una duració de dos hores i 15 minuts cadascuna). Aquests grups intensius permeten fer dos cursos en un any acadèmic.

Cursos formatius: cursos de formació o tallers de 30 o 60 hores anuals no conduents a obtindre un certificat.

MODALITAT ONLINE (només anglés i valencià):

En el nostre centre es pot realitzar mitjançant el nou programa d'aprenentatge d'idiomes online de la Generalitat Valenciana

MODALITAT A DISTÀNCIA

Mitjançant el programa That's English! (nivell A2).

MODALITAT LLIURE:

Els candidats lliures no reben formació i es presenten únicament a les Proves de Certificació dels diferents nivells ofertats per la EOI.

CURSOS PER IDIOMA I NIVELL
NOMENCLATURA DELS CURSOS