Oferta educativa

MODALITATS D'ENSENYAMENT

A la nostra escola s'ofereixen les següents modalitats:

MODALITAT OFICIAL PRESENCIAL:

Cursos curriculars: Els alumnes oficials acudeixen a classes presencials des de finals de setembre fins a maig. Generalment, les classes són alternes (dos classes per setmana amb una duració de dos hores cadascuna), encara que també pot haver-hi grups intensius (quatre classes per setmana amb una duració de dos hores cadascuna). Aquests grups intensius permeten fer dos cursos en un any acadèmic.

Cursos formatius: cursos de formació o tallers de 30 o 60 hores anuals no conduents a obtindre un certificat.

MODALITAT LLIURE:

Els candidats lliures no reben formació i es presenten únicament a les Proves de Certificació dels diferents nivells ofertats per la EOI.

CURSOS PER IDIOMA I NIVELL
NOMENCLATURA DELS CURSOS