Erasmus+

DLFE-1515899
DLFE-1737628
Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020. Erasmus+ és el programa únic que tracta d'impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d'ajudar els nostres sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que doten a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.
Aprenentatge, ensenyament i gestió: integració del web 2.0 en l'EOI Castelló

2017-1-ES01-KA104-036310

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte "Aprenentatge, ensenyament i gestió: integració del web 2.0 en l'EOI Castelló" sorgeix de la necessitat d'innovar en competència digital i foment de l'autonomia. El nostre objectiu és la integració, actualització i manteniment dels nostres projectes ePEL i Ensenyament en línia com a base pedagògica per al present i el futur.

L'EOI Castelló és el centre de la Comunitat Valenciana amb més experiència en l'ensenyament i aprenentatge no presencial. Des del curs 1996/97 està autoritzada per a impartir ensenyaments a distància (inicialment) i en línia.

En 2003 va ser el centre seleccionat en la Comunitat Valenciana per a pilotar el Portfoli Europeu de les Llengües (PEL) i com a conseqüència d'aquesta experimentació el Ministeri d'Educació va iniciar el Projecte ePEL +14 en l'OAPEE, actual SEPIE, sota la direcció d'Emilio García Prieto. L'equip d'assessors pedagògics per a desenvolupar l'ePEL +14 estava composat per 4 membres, 3 dels quals formaven part del claustre de l'EOICastelló: Joan Ramón Monferrer Daudí (actualment en l'EOI Plana Baixa), Antonio Álvarez Platero i Ana Pitarch Gil.

ÀREES D'ACTUACIÓ

a. Actualització metodològica en didàctica en diferents idiomes.

b. Actualització en eines web 2.0 que possibiliten la interacció de l'alumnat a l'aula i aprenentatge col·laboratiu en l'aprenentatge en línia.

c. Millora de la competència digital de l'alumnat presencial i increment del grau d'autonomia (aprendre a aprendre, habilitats i competències socials) per a traure major profit en el seu procés d'aprenentatge.

d. Innovació metodològica en didàctica i en web 2.0 que motive al professorat per a incorporar bones pràctiques a la seua realitat de l'aula.

e. Establiment de contacte amb professionals d'altres centres a Europa a fi aprendre bones pràctiques per observació i establiment de contactes de cara a obtenir un projecte KA2 que proporcione noves experiències lingüístiques a l'alumnat. El contacte amb nadius fomenta en l'alumnat habilitats interculturals, el plurilingüisme i l'aprenentatge al llarg de la vida.

f. L'actualització lingüística del professorat ha de ser constant en una EOI amb 12 idiomes, de manera que l'impacte de la millora aconseguisca al nombre més gran d'alumnes.

 

Mediateques lingüístiques: autonomia en l'aprenentatge d'idiomes al llarg de la vida 
Integració europea a través de la mediació cultural i lingüística a l'EOI Castelló