Aneu a la barra d'eines

Orals PUC convocatòria extraordinària 20/21

Es podrà sol·licitar el canvi de data/hora de realització de les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral del 19 al 21 de juliol. Segons la Guia de la persona candidata, només es podrà demanar en els casos següents:

  • Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
  • Intervenció quirúrgica;
  • Citació judicial, com a deure inexcusable;
  • Coincidència amb les EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana;
  • Situació de quarantena domiciliària provocada per la COVID-19

Qualsevol sol·licitud de canvi ha d’anar acompanyada del justificant corresponent i s'enviarà a l'email del departament corresponent,  juntament amb aquest formulari.

 

VALENCIÀ B1

VALENCIÀ B2

VALENCIÀ C1

VALENCIÀ C2

Email departament: eoibenicalap.val@gva.es

ANGLÉS B1

ANGLÉS B2

ANGLÉS C1

 

Email departament: eoibenicalap.ang@gva.es

FRANCÉS B1

 

 

 

Email departament: eoibenicalap.fra@gva.es

ALEMANY B1

 

 

 

Email departament: eoibenicalap.ale@gva.es