Canvis de torn orals

Només es podrà sol·licitar el canvi de data/hora de realització de les proves de producció i coproducció de textos orals i de mediació oral en els casos següents:

1r- Defunció d’un familiar (de primer grau, ascendent o descendent);
2n- Intervenció quirúrgica;
3r- Citació judicial, com a deure inexcusable;
4t- Coincidència amb l’EBAU o amb una altra prova de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana;
5é- Situació de quarantena domiciliària provocada per la COVID-19.

Els canvis se sol·licitaran a l'email del departament corresponent, fins l'1 de setembre:

Alemany: eoibenicalap.ale@gva.es

Anglés: eoibenicalap.ang@gva.es

Francés: eoibenicalap.fra@gva.es

Valencià: eoibenicalap.val@gva.es

Qualsevol sol·licitud de canvi ha d’anar acompanyada del justificant corresponent que acredite una de les situacions que justifiquen el canvi, segons normativa.

Únicament es respondrà als canvis acceptats, i serà entre l'1 i el 2 de setembre.