Sol·licitud de títols d’FP I , FP II i duplicats

1.- Documents que has d’aportar: La sol·licitud que heu de signar (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana). Has d’emplenar l’imprés de taxes MOD 059, seleccionant el títol que sol·licites i imprimir les tres còpies. 2.- Maneres de realitzar el pagament de la taxa: Pots efectuar el seu pagament en … leer más