Calendari d’exàmens de cicles formatius

Ja podeu consultar el calendari d’exàmens de cicles formatius, tant de la convocatòria ordinària com de la extraordinària.

Convocatòria ordinària

Calendari d’exàmens de la convocatòria ordinària, separats per famílies professionals:

Convocatòria extraordinària

Calendari d’exàmens de la convocatòria extraordinària, separats per famílies professionals:

  • Cicles formatius de la família professional d’Administració i Gestió
  • Cicles formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica
  • Cicles formatius de la família professional de Sanitat