Convocatòria proves d’accés a cicles

S’ha publicat la resolució amb la convocatòria per a les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional.

A continuació pots trobar un extracte de: INSCRIPCIÓ del 20 al 31 de març

Sol·licitud d’inscripció en les proves

Tota la documentació ha d’enviar-se signada a través del formulari adjunt.

Es pot signar a mà i escanejar els documents, signar els documents des de l’ordinador mitjançant signatura electrònica o la signatura amb el dit d’Adobe Acrobat.

Els alumnes majors d’edat o els representants dels alumnes menors d’edat han de presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud d’inscripció per a Grau Mitjà o Grau Superior
  • DNI, targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • En el seu cas, declaració responsable
  • Justificant del pagament de la taxa corresponent
  • En el seu cas, certificat oficial de minusvalidesa
  • Certificats relacionats en la pròpia sol·licitud que s’hagen d’adjuntar
  • En el seu cas, sol·licitud d’exempcions i documentació justificativa per a Grau Mitjà o Grau Superior
  • Documentació addicional que es considere oportuna

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l’efecte d’admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable.