PAU-EBAU 2023

Prova d’accés a estudis universitaris (PAU-EBAU)

On dirigir-se?                                                                          Matricula convocatòria ordinària  PAU: del 22 al 29 de maig

 

Els alumnes sol·licitaran la realització de la prova en els centres d’Educació Secundària on hagen realitzat els estudis. Els centres remetran a la Universitat a la qual estiguen adscrits els alumnes, les sol·licituds de realització de les proves.

Quina documentació s’ha de presentar?

 • Sol·licitud de realització de les proves
 • Fotocòpia del DNI
 • Justificant de pagament de les taxes.
  • IMPORT:
   • Matrícula ordinària: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  70,38 €
   • Família nombrosa/monoparental Categoria General  ………………………………………………………………………………………. 35,19 €
   • Família nombrosa/monoparental Categoria Especial, víctimes violència gènere, alumnes amb minusvalidesa (=>33%) …. 0 €

Forma de pagament: ingrés o transferència bancària en el compte  ES90 3058 2275 9227 2000 1615. Indicar en concepte: PAU + nomene de l’alumne.

Informació general

Enllaços d’interés

ALUMNES AMB ESTUDIS CURSATS A l’ESTRANGER CONVALIDATS.

En el cas d’aquells alumnes que hagen cursat estudis parcials a l’estranger, posteriorment convalidats, i que hagen obtingut l’oportuna equivalència de qualificacions, aquestes hauran de computar-se en la nota mitjana de l’expedient en la relació de matrícula corresponent.

MILLORA DE LES NOTES DE LES P.A.O.

Els estudiants que vulguen matricular-se de millora de la nota de les P.A.O. hauran de matricular-se en el seu Centre corresponent. L’alumne podrà optar per a matricular-se de la prova completa, de la fase obligatòria o de la fase voluntària.

INSCRIPCIÓ A les PAU (NOMÉS FASE VOLUNTÀRIA) D’ALUMNES QUE HAN CURSAT CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR.

Els estudiants de cicles formatius de grau superior que es matriculen en la Fase Voluntària de les PAU, han de formalitzar la matrícula en el centre on van cursar els seus estudis, excepte quan aquest centre educatiu no siga públic i únicament tinga estudis de cicles formatius. En aquest cas la matrícula en la Fase Voluntària de les PAU es formalitzarà en el centre públic del qual depén el centre on s’han cursat els estudis.