PLA DE MENJADOR I ACTIVITATS

ACTIVITATS 2021/2022

ACTIVITATS 2020/2021

PLA ANUAL DE MENJADOR

Objectius

 • Garantir dieta sana i saludable a l'alumnat.
 • Adquirir hàbits higiènics, digestius i alimentaris.
 • Adquirir hàbits de comportament correctes en la taula.
 • Adquirir hàbits per a l'ús correcte de coberts.
 • Reutilització i reciclatge dels diferents materials usats en el menjador.
 • Conéixer la importància d'una dieta equilibrada.
 • Fer ús correcte de l'oci i temps lliure.

Activitats

 • Educació Alimentària.
 • Educació del temps lliure.
 • Educació sostenible i mediambiental.
 • Jornades gastronòmiques.

Seguiment

 • Rutines d'higiene i alimentació.
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Autonomia.
 • Responsabilitats.
 • Foment de la dieta Mediterrània.
 • Alimentació saludable i sostenible.