Secretaria virtual ESO-BATXILLERAT

ESO I BATXILLERAT

ADMISSIÓ ALUMNAT 2021-22 (ESO, Batxillerat)

PAU 2021

L'hora de trobada s'avança per raons sanitàries: independentment dels exàmens als que es presente cada alumne, cal estar a les 8:00 en la figura del bou (dimarts 8) amb les professores de referència Àgueda Gimeno i Pilar Rivera.

PROVA PERQUÈ ELS MAJORS DE 18 ANYS PUGUEN OBTINDRE DIRECTAMENT EL TÍTOL D'ESO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LLENGÜES (A2)

Procés finalitzat (2020/2021)

PROVA EXTRAORDINÀRIA PER A l'OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Termini finalitzat

PROVES LLIURES PER A MAJORS DE 20 ANYS PER A l'OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT

Termini finalitzat

PREINSCRIPCIÓ A la UNIVERSITAT 2021

No hi ha novetats

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

  • Convalidacions/exempcions per a alumnat de conservatori o esportista d'elit
  • Model de sol·licitud de beneficis específics per a l'alumnat que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o la condició d'esportista d'elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit per al curs 2020-2021
  • Model de sol·licitud de beneficis específics per a l'alumnat d'ensenyaments professionals de música i dansa per al curs 2020-2021
  • Exempcions de valencià
  • Canvi de modalitat de Batxillerat

PREMIS EXTRAORDINARIS

TAXES

Impresos de taxes (Model 046)

OBSERVACIONS SOBRE LES VAGUES

Informació oficial sobre el dret a la vaga i model d'autorització

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ESPECÍFICA EN CENTRES EDUCATIUS

  • Informació general
  • Més informació
  • Annex IV
  • Annex V

PERMISOS I LLICÈNCIES

Personal docent

DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació. DOCV núm. 5690 de de 29/01/08
Imprés de justificació de faltes d'assistència del professorat
Sol·licitud de llicència per malaltia, accident o risc durant l'embaràs

Personal no docent

DECRET 175/2006 de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal de servei de l'Administració del Consell
Imprés de justificació de faltes del personal no docent