Joc Diàspora Mediterrània

Donar a conèixer les causes, característiques i particularitats de les migracions forçoses és imprescindible per entendre els fenomens migratoris en l'actualitat. Per a fer-ho, cal conéixer les històries de vida de les persones que han passat aquest trànsit. D'aquesta manera, s'incideix de forma crítica en la vulneració dels Drets Humans i les polítiques migratòries de la Unió Europea.

Descripció

Es tracta d’un joc sobre mòbil o tauleta amb elements físics i virtuals que explica els processos migratoris actuals. L'alumnat adopta el rol d'una persona migrant que ha d'emprendre la travessia cap a Europa. Per parelles, haurà d’anar prenent decisions i resolent els problemes que es troben pel camí. Els itineraris que marca el joc estan basats en històries de vida reals, amb els quals es pretén donar una panoràmica del perquè una persona emigra, les dificultats que es troben en les vies que utilitzen tant en la ruta com en arribar a Europa.

Vincle amb les assignatures

 • Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Projectes interdisciplinaris
 • Geografia i Història
 • Història del món contemporani
 • Projecte d'investigació
 • Educació en Valors Ètics i Cívics
 • Tutoria
 • CFGS Integració social: Context de la intervenció social
 • CFGS Animació sociocultural i turística: Desenvolupament comunitari; Context de l'animació sociocultural; Intervenció educativa amb joves

Recomanat per a

 • 5è de primària
 • 6è de primària
 • 1r d'ESO
 • 2n d'ESO
 • 3r d'ESO
 • 4t d'ESO
 • Batxillerat
 • Cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior