Aneu a la barra d'eines

Windows

Respecte al sistema operatiu Windows, només s’atendran incidències i/o peticions en equips dotats per Conselleria i enviats amb Windows. Aquests equips han d’estar prestant servei en la funcionalitat per a la qual van ser dotats.

Incidència

Revisió de funcionament anòmal d’equips amb Windows, així com de programari instal·lat sota Windows.

  • Exemple: Necessitem que ens revisen l’equip de secretaria amb n/s XXX, ja que quan obrim un document de Libre Office en Windows es queda bloquejat.

Configuració d’Impressores

Petició de configuració d’impressores sota el sistema operatiu Windows.

  • Exemple: Sol·licitem la instal·lació d’aquesta impressora amb n/s XXX en l’equip de pedagogia terapèutica amb n/s XXX.

Instal·lació en un lloc TIC

Petició d’instal·lació del sistema operatiu Windows en un lloc de treball.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel sistema a instal·lar.

  • Exemple: Necessitem restaurar Windows als seus valors inicials en l’equip. Actualment té instal·lat Lliurex i desitgem mantindre’l.

Instal·lació de programari corporatiu

Petició d’instal·lació de programari corporatiu (paquet Libre Office, Caixa Fixa, Allegro) i/o publicat en DelegaTIC sota Windows, sempre que estiga degudament llicenciat.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.

  • Exemple: En el despatx de direcció disposem d’un equip amb Windows i sol·licitem la instal·lació d’Allegro.

Canvi de configuració d’un lloc TIC

Petició de canvi de configuració del sistema operatiu.

  • Exemple: Disposem de l’equip de secretaria amb n/s XXX amb sistema dual. Actualment arranca directament en Lliurex i desitgem que arranque amb Windows.

Seguretat

Revisió i neteja d’equips amb sistema operatiu Windows, per alertes de seguretat detectades des del CSIRT-CV, o sol·licitades pel propi centre educatiu.

Instal·lació de perifèrics

Petició de configuració d’altres perifèrics sota el sistema operatiu Windows.

  • Exemple: Sol·licitem la configuració d’aquesta PDI amb n/s XXX en el portàtil d’un alumne d’Expedient d’Educació Especial. El portàtil té el n/s XXX.

Instal·lació de programari d’altres

Petició d’instal·lació de programari no corporatiu sota Windows.

En cas de programari molt específic, es farà els possibles per ajudar en la instal·lació, encara que no es pot garantir l’operativitat del producte ja que es tracta de programari no corporatiu.

Els equips han de complir amb els requisits mínims de maquinari requerit pel programari a instal·lar.

  • Exemple: Disposem d’un equip amb Windows amb n/s XXX i sol·licitem la instal·lació d’un antivirus de lliure distribució.