Aneu a la barra d'eines

Web de centre en altres plataformes

I què passa amb la web que tenim allotjada en mestre@casa?

Mestre@casa no desapareix amb Portal.EDU, es mantindrà un temps de convivència per a les dues plataformes fins que les necessitats dels usuaris que migren de Mestre@casa estiguen cobertes per Portal.EDU.

Els centres que així ho desitgen, tindran la possibilitat d’executar una migració, que traslladarà en la mesura que siga possible l’aspecte i continguts que hi haguera en la web de Mestre@casa.

En qualsevol cas, la transició al nou portal és un bon moment per a fer neteja i desfer-nos de continguts obsolets, que entorpeixen el funcionament diari de la web.

S’informarà els centres, al seu degut temps, perquè vagen generant o migrant el seu web a Portal.EDU

I si tinc la web del centre en un allotjament extern a la Conselleria?

En aquest sentit, l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat, en el Capítol 2, Article 5, Punt 4, diu el següent:

“Queda prohibit, així mateix, transmetre o allotjar informació pròpia de l’Administració de la Generalitat en sistemes d’informació externs, excepte autorització expressa de l’organisme responsable del tractament de la informació, que comprovarà la inexistència de traves legals per a això i verificarà la subscripció d’un contracte exprés entre l’Administració de la Generalitat i l’empresa responsable de la prestació del servei, inclosos els acords de nivell de servei que procedisquen, el corresponent acord de confidencialitat, i sempre prèvia anàlisi dels riscos associats a tal externalització”.

Per aquest motiu, davant aquesta situació, animem als centres que es troben en ella al fet que regularitzen el seu web, tancant aquest espai no autoritzat per l’Administració i començant a treballar, en el seu degut moment, en el seu nou espai en Portal.EDU.