Aneu a la barra d'eines

Comunicat Canal CvTIC

Des de l’equip de coordinació TIC hem parlat en més d’una ocasió de l’ús de Telegram com a eina útil que pot ajudar a enriquir l’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE) i ampliar la Xarxa Personal d’Aprenentatge (PLN) de tot docent. Hi ha desenes de canals educatius des d’on rebre informació i desenes de grups on interactuar amb altres docents, grups i canals que … Llegir més…

24. Butlletí CvTIC 2020-2021. Octubre

24 24 BUTLLETÍ #CvTIC núm. 24 Navegueu per les diferents seccions: Notícies Formació LliureX Aules Portal.EDU Cal saber… Us proposem… Quant al Butlletí #CvTIC Portada butlletí 24 A poc a poc, les aigües tornen al seu llit. Sabem que aquest inici de curs està sent molt atabalat per a totes i tots vosaltres, fins i tot per a nosaltres, és per això … Llegir més…

Ús educatiu de tauletes

Una tauleta connectada a Internet és una finestra al món i per tant un recurs educatiu que hem d’aprofitar ara que la pandèmia ha dotat a molts centres d’aquest equipament. Amb ella tenim accés tant a Aules com a qualsevol recurs educatiu que trobem en la xarxa, des de JClic fins a activitats realitzades con Genially, Kahoot o qualsevol eina de creació … Llegir més…

Afegir un PDF en una pàgina o entrada de PortalEdu

Els documents en format PDF s’han convertit en un estàndard de document digital molt pràctic i molt usat per diverses raons. Una d’elles, possiblement molt poderosa, és que són un substitut dels documents en paper molt similar en aspecte a ells i, per tant, molt assimilable per una gran quantitat d’usuaris.

Hi ha moltes aplicacions amb les quals podem llegir el format PDF, entre les quals s’inclouen la majoria de navegadors web més utilitzats en l’actualitat, però el format PDF no és el més adequat per a ser mostrat per un navegador web. Això fa que quan vulguem incloure en el nostre lloc web un document en aquest format, tinguem dubtes de com fer-ho, ja que en PortalEdu tenim diverses formes de mostrar el document.

En primer lloc, cal pujar el fitxer en format PDF a la mediateca, això es fa de la mateixa forma que podríem pujar una imatge o un vídeo: anant al Tauler»Mèdia»Afegeix.

Una vegada tenim el PDF en la mediateca, haurem de crear una nova pàgina o entrada i inserir el PDF. A continuació explicarem 3 opcions diferents per incloure el PDF en l’entrada o pàgina: Inserir el PDF mitjançant el connector que es diu pdf-embedder; inserir-lo mitjançant el  shortcode de WordPress iframe o enllaçant el PDF per a la seua descàrrega.

Inserir el PDF mitjançant el connector pdf-embeder

Aquesta és la forma més senzilla de fer-ho ja que el connector pdf-embedder està ja instal·lat en PortalEdu i permet inserir el PDF com si fóra un fitxer multimèdia qualsevol, és a dir, es fa clic al botó “Afegeix un mèdia”, se selecciona l’arxiu des de la mediateca i ja està. L’editor mostrarà un codi amb l’URL del PDF i alguns paràmetres. El resultat, una vegada publiquem l’entrada, es veurà com un marc dins del qual es mostrarà un visor amb el contingut del PDF i una barra d’eines per canviar de pàgina i fer zoom. L’avantatge d’aquest mètode és que el marc s’adapta al tipus i mida del dispositiu des del qual es llig la pàgina. L’inconvenient és que la barra d’eines que inclou el visor és molt simplificada i no es pot, per exemple, forçar la descàrrega del document. El codi que s’insereix en l’editor admet el paràmetres width=’500‘ per tal de controlar l’amplada del marc en píxels.

Codi que s’insereix si afegim un mèdia en format PDF

Vista de l’entrada amb el visor de PDF

Inserir el PDF mitjançant iframe

Per evitar l’inconvenient de la simplicitat de la barra d’eines, podem aprofitar que la majoria dels navegadors actuals (Firefox, Chrome, Edge, Safari) tenen un visor de fitxers PDF integrat (amb les funcions típiques de descarregar, ampliar, passar de pàgina o imprimir) i  podem inserir el PDF amb el shortcode de WordPress iframe. Per fer això només cal copiar el codi anterior i substituir la paraula pdf-embedder per iframe, i substituir el paràmetre url= per src=. L’inconvenient és que si es visita la pàgina des d’un navegador incompatible amb la lectura de fitxers PDF, l’usuari no veurà el document, ni tan sols un enllaç per a descàrrega.

Codi per inserir un PDF amb iframe

Vista del PDF des del visor inclòs en Firefox.

Enllaçar el PDF per a la seua descàrrega

Aquesta és la forma més compatible amb tota classe de dispositius, ja que només caldrà fer clic en l’enllaç i els navegadors amb visors compatibles mostraran el PDF, en canvi, els navegadors més antics descarregaran l’arxiu al disc del dispositiu per poder obrir-lo amb una altra aplicació. Cal conéixer l’URL del PDF (la qual podem obtenir visitant l’arxiu en la mediateca) i enllaçar-la a qualsevol part de l’entrada o pàgina. Podem enllaçar el PDF amb un clic a determinades paraules o amb un clic a una imatge predissenyada d’un botó de descàrrega.

Enllaçant un PDF

Probablement la millor opció siga una combinació d’aquest últim mètode (enllaçar el PDF) amb algun dels dos anteriors (inserir-lo).

Llegir més…

Convertir una pàgina web a PDF

Moltes vegades preferim tindre un arxiu de text en el que poder llegir el contingut d’una pàgina web perquè ens resulta més còmode o per altres motius. En aquest tutorial anem a fer-vos una senzilla explicació de la possibilitat de passar una pàgina web a PDF des dels navegadors Mozilla i Chrome. La principal diferència que hi ha entre el resultat dels … Llegir més…

Novembre digital

El Servei de Formació del Professorat, a través dels CEFIRE, ofereix unes Jornades adaptades a les noves circumstàncies i entorns de treball que permeten altres i nous tipus d’organització formativa. Les Jornades Novembre digital: metodologies, recursos i experiències per al treball en Aules es realitzaran en línia, per videoconferència amb el suport de Webex, al llarg del mes de novembre, en 4 sessions sincròniques … Llegir més…

Càmeres web compatibles amb Lliurex

Des de la unitat d’equipament del SICE ( servei d’informàtica per als centres educatius ) i de l’equip de LliureX, ens fan arribar un llistat que ens podrà ser molt útil als centres ara que ha augmentat l’ús de les sales de videoconferència (Jitsi, Webex…) i es reben peticions per gravar les classes per part del professorat. Es tracta d’un llistat de … Llegir més…

Enviament de correu personalitzat a grups de remitents amb Thunderbird.

En el següent article veurem com realitzar un enviament personalitzat a un grup de persones amb el gestor de correu Thunderbird. Aquesta opció és molt útil en un centre educatiu, ja que podem crear llistats d’alumnes o de mares/pares i enviar correus personalitzats a diferents agrupaments (per aules, tutories, especialitats, cicles, etc.).

INSTAL·LAR L’EXTENSIÓ MAIL MERGE

El primer que necessitem és instal·lar l’extensió Mail Merge que ens permetrà realitzar l’enviament conjunt de correus. Per a això accedim al menú Eines de correu Thunberbird. Una vegada obert el menú Eines es desplegarà un submenú en el qual haurem de seleccionar l’opció Complements. Seguidament s’obrirà una pestanya per a administrar els complements. Per a instal·lar Mail Merge, accedim al quadre de cerca, escrivim el nom del complement, que en el nostre cas és mail merge, i pressionem la tecla Enter. Després de pressionar Enter es realitzarà la cerca de l’extensió. Una vegada oposada, pressionem el botó Agregar a Thunderbird i l’extensió s’instal·larà. Una vegada instal·lada l’extensió, tanquem Thunderbird i ho tornem a obrir. Una vegada tenim tot el programari necessari disponible, ja podem començar a redactar el nostre correu.

ELABORAR LA PLANTILLA

Imaginem que volem enviar un correu a cadascuna de les famílies de la tutoria de Segon C. Per a convocar la reunió comencem a redactar el correu amb la particularitat que les parts a personalitzar les haurem d’escriure entre claudàtors. Així a tall d’exemple si en l’assumpte del correu volem posar: Reunió Segon C pares de l’alumne Cristina Pérez La part a personalitzar és el nom de l’alumne. Per tant nosaltres haurem de substituir Cristina Pérez per una referència qualsevol entre claudàtors tal com es mostra a continuació: Reunió Segon C pares de l’alumne {{alumnado}} Els camps a personalitzar poden ser els següents (vegeu imatge a continuació):

A: El camp A: situat baix de la part on posem la nostra adreça d’email, òbviament serà variable, ja que cada mail que enviem anirà dirigit a una adreça d’email diferent. Allí posarem la referència {{mail}} Assumpte: Com hem comentat abans, el camp Assumpte: és variable perquè en cadascun dels correus que enviem, aquesta part serà diferent. Ací posarem la referència {{alumnado}} Text del cos: Si ho desitgem, també es poden posar referències entre claudàtors i personalitzar el cos del missatge, per exemple, afegint també el nom l’alumnat amb {{alumnado}}

Una vegada completada la redacció l’hem de guardar com a plantilla. Per a això accedim al menú Fitxer. Una vegada hàgem accedit al menú es desplegarà un submenú en el qual haurem de seleccionar l’opció Anomena i guarda. Finalment apareixerà un altre menú desplegable en el qual seleccionarem Plantilla. O seleccionar l’opció que apareix a la següent imatge:

PREPARAR UN LLISTAT PER A l’ENVIAMENT DELS CORREUS

Una vegada tenim preparada i guardada la plantilla, ja podem començar a preparar el llistat que ens servirà per a enviar els correus. Utilitzarem per a això el full de càlcul de LibreOffice. Una vegada obert el full de càlcul, tal com es pot veure en la captura de pantalla, en la primera fila de cadascuna de les columnes hem d’escriure el nom dels camps que volem modificar, els quals, si mirem en l’apartat anterior, veurem que són mailalumnado:
Seguidament, hem d’emplenar les files de cadascun dels camps a personalitzar. Així per tant:

En la columna A, que conté el camp mail, anirem posant la totalitat d’adreces de correu a les quals volem enviar.

En la columna B, que conté el camp alumnado, haurem de posar el nom de l’alumnat al qual va dirigit el correu.

Una vegada acabada la base de dades ja la podem guardar en format .csv. Per a això accedim al menú Arxiu. En desplegar-se el submenú seleccionem l’opció Anomena i desa. En la finestra Desa hem de seleccionar el format en el qual volem guardar l’arxiu, el format .csv. Una vegada seleccionat el format tan sols hem de posar un nom al nostre arxiu, seleccionar la ubicació on el volem guardar i finalment pressionar el botó Desa. Una vegada hàgem pressionat damunt del botó Desa ens apareixerà una altra finestra: En aquesta finestra haurem de seleccionar el tipus de codificació del nostre arxiu així com els delimitadors de camp i de text junt amb altres opcions de configuració. Una vegada seleccionades les opcions pertinents tan sols falta pressionar el botó D’acord. Després de pressionar el botó D’acord es generarà el nostre arxiu .csv que conté tota la informació necessària per a realitzar l’enviament massiu de mails.

ENVIAR ELS CORREUS

Una vegada realitzats la totalitat dels passos tan sols ens falta enviar els correus. Per a enviar els missatges obrim el gestor de correu Thunberbird i recuperarem la plantilla que generem per a enviar el mail. Per a això, ens n’anem a la carpeta Plantilles, busquem la nostra plantilla i fem doble clic damunt d’ella perquè s’òbriga.
Una vegada oberta la plantilla, obrim el menú Arxiu i executem l’opció Mail Merge. Seguidament apareixerà la següent finestra:
En aquesta finestra és on haurem d’indicar a MailMerge, quin és el fitxer .csv que hem emplenat anteriorment, i a més podrem programar l’enviament dels nostres emails. En cadascun dels diferents camps d’aquesta finestra podem seleccionar les següents opcions: Camp Source: En aquest camp haurem de seleccionar l’opció CSV, ja que la informació per a personalitzar els emails està continguda en un arxiu .csv. Camp Deliver Mode: En aquest camp hem de considerar 3 opcions. Send NowSend Later i Send as a draft.

L’opció Send Now ens permet enviar de manera immediata un correu cada poc temps (indicant per quin número de client de la base de dades volem començar i per quin número volem acabar).

Amb l’opció Send Later es guarda en la safata d’eixida un missatge per cada registre en la base de dades. Aquesta operació tarda poc temps en fer-se. Una vegada que la safata d’eixida continga tots els emails, i una vegada hàgem comprovat que els mails es visualitzen correctament, ens n’hem d’anar al menú Fitxer i una vegada dins del menú hem de seleccionar l’opció Envia els missatges per enviar (també fent clic secundari en la safata d’eixida). Una vegada seleccionada l’opció s’enviaren la totalitat de correus als seus destinataris.

L’opció Send as a Draft: Permet programar enviaments a una hora determinada i amb una periodicitat determinada. Una vegada enviat el correu els missatges quedaran en la carpeta esborranys esperant que arribe l’hora de l’enviament que hem determinat.

Camp Format: En aquest camp podem triar entre les opcions Plain TextHTML o Both. Si triem l’opció Plain text, els nostres emails s’enviaren en text pla i per tant no es podran mostrar les imatges incrustades o enllaçades en ell. Si triem l’opció HTML, el mail s’enviarà en format HTML i llavors el personal que reba el missatge sí que podrà veure les imatges incrustades i la resta de contingut formatat amb codi html (com ara les negretes, les cursives o els enllaços). Camp Attachment: En un enviament de mails massiu, o tramesa múltiple, no és molt aconsellable incloure arxius adjunts, ja que el que ens interessa són mails lleugers per a no saturar el servidor i perquè no ens consideren spammers. No obstant això en aquest camp si volem podem afegir l’adreça de l’arxiu que volem adjuntar en el mail. D’aquesta manera tots els mails enviats contindran un arxiu adjunt. Si aquesta forma no ens agrada, podem afegir l’arxiu que volem enviar directament en la plantilla que hem preparat. Camp File: En aquest camp hem d’indicar la ruta del nostre fitxer .csv. Haurem de clicar l’opció Browse. En clicar apareixerà el navegador d’arxius. En el navegador d’arxius busquem i seleccionem l’arxiu correcte. Camp Character set: En aquest camp i els dos següents hem d’indicar la mateixa informacio que hem utilitzat per a codificar el fitxer .csv. Com el fitxer csv hem codificat en format Unicoide (UTF-8), en aquest camp també haurem d’indicar que la codificació és del tipus UTF-8. Si la base de dades la codifiquem en format Windows-1252, en aquest apartat haurem de seleccionar l’opció Windows-1252. Camp Field Delimeter: En el fitxer .csv definim que el camp delimitador era una coma (,). Per tant en aquesta camp haurem de seleccionar , com a camp delimitador. Camp Text Delimeter: En el fitxer .csv definim que el text delimitador eren dues cometes (). Per tant en aquesta camp haurem de seleccionar  com a text delimitador. Camp Start: En aquest camp hem d’indicar el número de fila de la nostra base de dades per la qual volem que el nostre client de correu electrònic comence a enviar els mails. Camp Stop: En aquest camp hem d’indicar el número de fila de la nostra base de dades per la qual volem que el nostre client de correu electrònic acabe d’enviar els mails. Camp Pause: En aquest camp hem d’indicar cada quants segons volem que s’envie un email. Aquest camp és útil ja que si enviem molts mails en un període de temps talle, és possible que el nostre compte de correu puga ser considerada spam. Camp At (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp podem indicar l’hora i el dia en què volem que s’envie el mailing. Camp Recur (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp podem seleccionar les opcions DailyWeeklyMonthly i Yearly. D’aquesta manera podem indicar la periodicitat amb què volem que es repetisca l’enviament del mailing. Camp Every (només actiu quan seleccionem l’opció Send as a Draft): En aquest camp hem d’indicar cada quants dies, setmanes, mesos o anys volem que es repetisca el mailing.
I ja ho tenim! Ací una captura amb l’opció per defecte, Send Later que envia els correus a la Safata d’eixida on podem comprovar que els nostres correus estan llestos per a ser enviats (botó dret enviar).   Esperem que aquest article haja sigut de la vostra utilitat i que vos facilite la tasca diària al vostre centre educatiu.

Llegir més…

Portada butlletí 24

A poc a poc, les aigües tornen al seu llit. Sabem que aquest inici de curs està sent molt atabalat per a totes i tots vosaltres, fins i tot per a nosaltres, és per això que encara no havíem pogut publicar el Butlletí habitual d’inici de curs, però estem convençuts que, amb l’esforç de tothom, les coses tornaran a la normalitat més … Llegir més…