Aneu a la barra d'eines

Lliurex

Incidència Revisió del funcionament anòmal d’un lloc de treball amb sistema operatiu Lliurex. Es resoldran incidències relacionades amb l’última versió de Lliurex publicada i l’anterior. En cas d’incidència en el funcionament de versions anteriors, el tècnic SAI aplicarà una actualització, dins de la seua versió, per a solucionar-la. Exemple: El client d’aula amb n/s XXX no connecta a la xarxa i no … Llegir més…

Visió general

Lliurex és la distribució GNU/Linux lliure destinada a la docència educativa. A través d’ella es pretén facilitar la tasca docent, de manera que es dispose d’un catàleg de programari lliure enfocat a aquesta tasca. A) Quines característiques la fan desitjable? És lliure. Podem descarregar els fitxers d’instal·lació, fer còpies a professorat i alumnat, instal·lar-la en qualsevol equip amb qualsevol propòsit (a casa, … Llegir més…

Dinamització

La dinamització és, potser, la més important de les funcions que ha d’assumir la coordinació TIC d’un centre però alhora és una de les més complexes i possiblement la més oblidada, quasi sempre per falta de temps. En un àmbit com l’educatiu en el qual hi ha poques “certeses” absolutes i empíriques sobre allò que funciona i allò altre que no funciona, … Llegir més…

Xarxa cablejada

Vegem alguns aspectes sobre la xarxa cablejada: • És la millor solució. Sol requerir una inversió important. • Es recomana utilitzar cables Ethernet UTP categoria 5e o categoria 6 (millor). • S’ha d’intentar realitzar un cablejat estructurat. • És recomanable demanar sempre diversos pressupostos, ja que pot haver-hi grans diferències de preu. Centres nous • Des de 2011 existeix una instrucció tècnica … Llegir més…

Equip directiu

L’equip directiu i el seu projecte de centre tenen un paper rellevant en el procés d’integració de les TIC. Un equip directiu amb un lideratge clar, amb un compromís ferm, immers en projectes innovadors i noves iniciatives, dinàmic i conscienciat dels avantatges del bon ús de les TIC és del tot necessari perquè aquesta integració siga exitosa. Aquesta realitat fa imprescindible la … Llegir més…

Aspectes importants sobre l’Inventari TIC

Vegem els aspectes més importants que han de ser coneguts i tinguts en compte a l’hora no solament d’inventariar equips, si no també a l’hora de gestionar la informació que es genera. Modulació o equipament per espais La modulació d’un centre està organitzada per espais i recull l’equipament TIC que l’administració envia a cadascun d’ells. Aquesta modulació es defineix segons les característiques … Llegir més…