Aneu a la barra d'eines

Portals, llocs web o plataformes web

Un portal o lloc web o és un conjunt de pàgines, normalment organitzades en un mateix domini i allotjades en un mateix servidor d’Internet, que ofereix a l’usuari, de forma fàcil i integrada, l’accés a una sèrie de recursos i de serveis relacionats a un mateix tema. De vegades se sol anomenar portal a la pàgina web que serveix de portada de … Llegir més…

La Coordinació TIC als centres educatius

Tot seguit, dedicarem una secció a la normativa que regula la figura de la Persona Coordinadora TIC als centres educatius i, per altra banda, com es realitza aquesta designació per part de la direcció del centre.

Dinamització del centre

Una de les funcions més importants de la nostra tasca en la coordinació TIC és la dinamització del centre en l’ús de les TIC. Per dinamització entenem el fet d’assumir un rol d’assessorament, suport i difusió en la implementació d’eines, recursos i processos digitals en tots els nivells i àmbits del centre. Aquesta tasca no hauria de recaure de manera aïllada o … Llegir més…

Accés a Internet

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s’encarrega, entre altres coses, de donar accés a Internet a tots els centres dependents de la Generalitat, concretament la secció “Comunicacions”. Aquest accés, ha anat variant amb el temps i, en general, hem anat passant de tindre connexions ADSL amb velocitats que hui dia serien insuficients a connexions de fibra òptica … Llegir més…

DelegaTIC

DelegaTIC és la pàgina informativa i de consulta relativa a la delegació de competències als centres per a l’adquisició d’equipament i productes TIC El ROF de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, estableix que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és l’únic departament amb competències per a contractar béns i serveis TIC per a les conselleries … Llegir més…