Aneu a la barra d'eines

Dades

Incomunicació total Incidència de connectivitat en LAN o WAN amb afectació a tot l’edifici. Exemple: No disposem d’accés a Internet en cap dependència del centre, ni en la línia de secretaria ni en la d’aules. Incomunicació parcial Incidència de connectivitat en LAN o WAN amb afectació a una o diverses dependències físiques del centre. Exemple: No es disposa d’accés a Internet ni … Llegir més…

Portals de Conselleria

La Conselleria d’Educació posa a la disposició de la comunitat educativa i docent, tota una sèrie d’eines digitals per a ajudar en la seua tasca. A més de les eines administratives i del sistema operatiu Lliurex hi ha diversos projectes en diferents fases d’evolució que podríem englobar dins d’aquesta categoria de Portals Educatius. A) Mestre a casa A. 1) Què és i … Llegir més…

Opcions de connexió a Internet

Actualment existixen dues opcions de connexió a Internet: MacroLAN i VPN-IP. L’opció VPN-IP inclou 2 ADSL, una per a la connexió de Secretaria i una altra per a la connexió d’Aula. L’opció MacroLAN concentra en una única línia (ADSL o Fibra Òptica) les dues connexions. MacroLAN En l’opció de MacroLAN s’instal·la generalment l’encaminador Teldat 360 que pren Internet des d’un ADSL o … Llegir més…

Normativa que regula el càrrec de Coordinació TIC

Des de la seua creació en el curs 2008-2009, la figura de la Persona Coordinadora TIC en els centres públics està regulada per les successives Resolucions d’Inici de Curs que es publiquen, any rere any i sempre abans que comence el nou curs acadèmic, generalment en el mes de juliol. Actualment no s’ha publicat cap normativa de rang superior que definisca aquesta … Llegir més…

Dinamització d’espais

Fins fa pocs anys, els espais habilitats dels centres on podíem desenvolupar i implementar tasques i processos formatius amb l’ús de les TIC eren molt concrets. Fonamentalment, eren: Sala del professorat Aula d’informàtica Biblioteca En quan a la Sala del professorat, dos serien les tasques més importants: Afavorir el coneixement per part del professorat de les principals ferramentes de treball a les … Llegir més…

Delegatic programari

A l’hora que un centre realitze la compra de qualsevol programari delegat en DELEGATIC és important que tinga en compte el compliment de la normativa vigent sobre aquest tema. Per a simplificar aquest procediment, i que els centres puguen prendre la decisió de compra, destaquem que en tots els casos de compra de programari s’ha de tindre en compte: A) Allotjament de … Llegir més…