Projectes

Els dos projectes principals de programari que desenvolupa la Conselleria per al món educatiu són el traductor Salt i el sistema operatiu Lliurex. No obstant això també existeixen altres projectes de programari destinats a la gestió educativa com, per exemple, GESCEN. No s’inclouen, en aquest cas, projectes el funcionament dels quals es fa a través de portals o plataformes. Salt Salt és una … Llegir més…

Servidor de fax

Amb aquest sistema els centres ja no disposen d’un aparell de FAX com els d’abans sinó que el servei es gestiona a través d’un compte de correu electrònic. S’associa el compte de correu electrònic al número de fax del centre i s’integren tots dos serveis. Els faxos s’envien i reben com un correu electrònic a través d’un gestor de correu electrònic. El … Llegir més…

Competència digital del professorat

La clau per a un ensenyament de qualitat basat en la integració de les tecnologies de la informació i comunicació descansa sobre la metodologia utilitzada i la formació del professorat. Sense una adequada visió i preparació del professorat, la incorporació de les TIC en les escoles es convertirà en una mera dotació d’infraestructures tecnològiques; i és que si no va acompanyada d’un … Llegir més…

Normativa que regula el correu GVA

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en els servidors de l’Administració de la Generalitat … Llegir més…