Aneu a la barra d'eines

Sol·licitud d’un espai web a PortalEdu

Com s’ha dit, PortalEdu és una plataforma en fase de pilotatge, per tant, les persones responsables dels llocs web que s’òbriguen en PortalEdu durant aquesta fase (normalment la direcció del centre o persona en qui delegue), ha de ser conscient que treballarà sobre una eina que encara està en evolució, amb els inconvenients que això puga ocasionar. Com ara canvis en les característiques, renúncia a processos de migració des de plataformes antigues, etc.

Una vegada finalitzada la fase de pilotatge de tota la plataforma, els centres que encara no tinguen lloc web en PortalEdu no hauran de sol·licitar el seu espai, ja que es crearà de forma automàtica. La planificació és que, al més prompte possible, el lloc web de centre en PortalEdu s’òbriga de forma generalitzada. En el moment de l’obertura s’enviarà als centres tota la informació d’accés i funcionament necessària.

Tot i això, si el teu centre està interessat a tindre el nou allotjament web en PortalEdu abans de l’obertura general, cal tenir en compte el següent: per a aquest curs 2020-2021 i fins a nou avís, només es donaran noves altes en PortalEdu als centres que complisquen algun d’aquests criteris:

  • Participar en alguna de les edicions de formació en PortalEdu del catàleg de la Subdirecció General de Formació del Professorat (SGFP).
  • Estar afectats pel tancament d’altres plataformes com Linucentres.
  • No tenir cap lloc web de centre en les plataformes oficials.

La primera opció és la més senzilla de realitzar. Es tracta de participar en alguna de les formacions de PortalEdu que s’ofereixen des de la Subdirecció General de Formació del Professorat (SGFP). Cal tenir en compte que les places són limitades per tant cal fixar-se molt bé en la informació que hi ha en la fitxa de cada curs de la SGFP o del CEFIRE, ja que apareixen indicats, tant els requisits de preferència com la data d’inici d’inscripció al curs.

En el cas de la segona opció, si el centre disposa d’un fitxer xml per a migrar continguts des del lloc web extern cap a PortalEdu, es podrà sol·liciar la migració mitjançant un tiquet a través de l’aplicació Gestió d’Incidències (OTRS) en la cua “PortalEdu: Migraciones”.

La tercera opció és només per a casos de centres educatius de titularitat GVA que no tinguen assignat un espai web en cap de les plataformes oferides per Conselleria (Mestreacasa): En aquest cas, la direcció del centre pot sol·licitar la creació del lloc web del seu centre mitjançant un tiquet a través de l’aplicació Gestió d’Incidències (OTRS) en la cua “PortalEdu: Incidencias”. En aquest tiquet s’ha d’adjuntar un breu document on s’exposen els motius d’aquesta sol·licitud i la implicació del centre en el projecte.