Normativa

La Coordinació TIC als nous ROF de Primària i Secundària

19 gener, 2020

A les acaballes del 2019 es van publicar al DOGV els nous ROF per als centres públics que imparteixen estudis Educació Infantil i Primària i també per als que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Ara mateix estem pendents de veure noves publicacions d’altres ROF com els que organitzaran els Conservatoris, els CIPFP, les … Read more

Normativa que regula el correu GVA

26 setembre, 2019

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en … Read more

Recull de la normativa d’inici de curs 2019-2020

10 setembre, 2019

Com és habitual, any rere any i a les acaballes del curs acadèmic i generalment al mes de juliol, comencen a publicar-se al DOGV les noves intruccions d’inici de curs per a preparar i organitzar el nou curs acadèmic vinent. Des de la Coordinació TIC i com ja hem fet en altres ocasions, hem preparat … Read more

Normativa compte formació

4 setembre, 2019

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la for-mació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança. [2014/6099] ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educa-ció, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació … Read more

Tractament de dades en centres educatius.Conceptes bàsics.

26 març, 2019

Què és una dada de caràcter personal? Una dada de caràcter personal és qualsevol informació alfanumèrica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables. Encara que no estiga associada a una identitat, és una dada de caràcter personal si a través d’aquesta informació es pot identificar o individualitzar … Read more

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009

5 març, 2019

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009 PER A LA UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DE CENTRES DOCENTS Com a conseqüència de la necessitat de comunicació electrònica en l’Administració educativa, i a fi d’aconseguir que se’n faça un bon ús, esta direcció general disposa el següent: UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DEL CENTRE … Read more

ROF Hisenda

9 gener, 2019

DECRET 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. [2018/8096]. PDF.

Normativa general

23 novembre, 2018

Instruccions de principi de curs Instruccions de principi de curs per a Infantil i Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius Instruccions de servici Instruccions de servici de la direcció general de Tecnologies de la Informació Instruccions tècniques Instruccions tècniques Nota: Com a Coordinadors TIC ens afecta la instrucció “1/2011 Instal·lació de Telecomunicacions en els … Read more

Normativa Coordinació TIC 2018-2019

23 novembre, 2018

La normativa en relació a la figura de el coordinador TIC ve reflectida en les Instrucions  d’inici de curs, atesa l’etapa i  nivell educatiu, segons el que es detalla a continuació. 1.EDUCACIÓ INFANTIL(2n CICLE) I PRIMÀRIA. RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018 Designació ✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva ✔ Amb formació i experiència en … Read more