Normativa

Normativa que regula el correu GVA

26 setembre, 2019

L’ús del correu corporatiu de la Generalitat (GVA) ve regulat per l’ORDRE 19/2013, de 3 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual s’estableix les normes sobre l’ús segur de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat. En l’article 21. Correu electrònic corporatiu, es recull el següent: Els comptes creats en … Read more

Recull de la normativa d’inici de curs 2019-2020

10 setembre, 2019

Com és habitual, any rere any i a les acaballes del curs acadèmic i generalment al mes de juliol, comencen a publicar-se al DOGV les noves intruccions d’inici de curs per a preparar i organitzar el nou curs acadèmic vinent. Des de la Coordinació TIC i com ja hem fet en altres ocasions, hem preparat … Read more

Normativa compte formació

4 setembre, 2019

DECRET 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es regula el component retributiu relacionat amb la for-mació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança. [2014/6099] ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educa-ció, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació … Read more

Protecció de les dades de caràcter personal.

26 març, 2019

Els centres educatius exerceixen un paper clau en el desenvolupament i progrés de la societat. Entre les tasques que tenen encomanada destaca la funció docent i orientadora dels alumnes, la qual cosa exigeix el tractament de les seues dades personals junt les d’altres col·lectius com les famílies, tutors o professors, i altres treballadors dels centres … Read more

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009

5 març, 2019

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009 PER A LA UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DE CENTRES DOCENTS Com a conseqüència de la necessitat de comunicació electrònica en l’Administració educativa, i a fi d’aconseguir que se’n faça un bon ús, esta direcció general disposa el següent: UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DEL CENTRE … Read more

ROF Hisenda

9 gener, 2019

DECRET 119/2018, de 3 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. [2018/8096]. PDF.

Normativa general

23 novembre, 2018

Instruccions de principi de curs Instruccions de principi de curs per a Infantil i Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius Instruccions de servici Instruccions de servici de la direcció general de Tecnologies de la Informació Instruccions tècniques Instruccions tècniques Nota: Com a Coordinadors TIC ens afecta la instrucció “1/2011 Instal·lació de Telecomunicacions en els … Read more

Normativa Coordinació TIC 2018-2019

23 novembre, 2018

La normativa en relació a la figura de el coordinador TIC ve reflectida en les Instrucions  d’inici de curs, atesa l’etapa i  nivell educatiu, segons el que es detalla a continuació. 1.EDUCACIÓ INFANTIL(2n CICLE) I PRIMÀRIA. RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018 Designació ✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva ✔ Amb formació i experiència en … Read more