Aneu a la barra d'eines

Materials Seminaris

Introducció

Materials presentats pels docents que han participat en diferents convocatòries de seminaris específics en l'àmbit de les TIC.

SEMINARIS COORDINACIÓ TIC 2016-2017

PLA TIC

1-PlanTIC

El Pla TIC. Programació de tasques per a la seua implantació en un Centre Educatiu

2-PanTIC

El PLA TIC - TAC - TOC de Centre

3-PlanTIC

Proposta de guió per a elaborar un Pla TIC qualsevol

Presentació (PDF)

Document (PDF)

4-PlanTIC

Desenvolupament d'un PLA TIC

6-PlanTIC

Pla TIC de centre. Estratègies de coordinació, dinamització i integració

Presentació (PDF)

Document (PDF)

Recursos

1-Recursos

Gestió de biblioteca: PMB

2-Recursos

Guia de recursos tecnològics per a gamificar en l'aula i fora d'ella

Presentació (PDF)

Document (PDF)

3-Recursos

Software Opensource per a la gestió de recursos digitals

Presentació (PDF)

Document (PDF)

Competència Digital Docent

1-Competencia

Enquesta simplificada Marc Comú Europeu Competència Digital

2-Competencia

Perfils Digitals del Docents

3-Competencia

Presentació estudi INE 2014

Dinamització

1-Dinamizacion

Dinamització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

2-Dinamizacion

Proposta de Pla de Formació per a Cerntres d'Educació Especial

Gestió i eines

2-Herramientas

Dossier sobre l'ús de les TIC a l'aula

Presentació (PDF)

Document (PDF)

4-Herramientas

Eines de comunicació TIC per a la comunitat educativa