Quines funcionalitats ofereix PortalEdu?

En aquesta fase de pilotatge s’ofereix l’allotjament d’un lloc web de centre començant des del principi. Amb aquest espai el centre podrà, entre altres coses:

  • Administrar un lloc web (site) dinàmic i actual de forma col·laborativa i senzilla.
  • Crear pàgines (pages), entrades (posts), arxius multimèdia, etc.
  • Seleccionar i utilitzar les extensions i ginys integrats en la web per a diferents funcionalitats (calendaris, reserva d’aules, enquestes…)

Com l’allotjament web està en ple creixement, per a estar al dia de totes les millores i modificacions que es vagen realitzant, no hi ha un lloc oficial únic, però es pot estar al corrent seguint les publicacions dels següents llocs: