Quines funcionalitats m’oferirà Aules?

Funcionalitats per a la persona docent

  • Creació de cursos amb finalitat docent. Amb matriculació connectada amb la base de dades d’Itaca.
  • Gestió de cursos amb alumnat incloent:
  • Creació i gestió de cursos de pràctiques i preparació (espais personals sense alumnat).
  • Accés a cursos de coordinació de centre o d’altres col·lectius.

Funcionalitats per a l’alumnat

Sempre que una persona docent l’incloga en un curs, l’alumnat podrà:

  • Accedir als recursos visibles del curs.
  • Participar en les activitats proposades.
  • Consultar les qualificacions publicades per la persona docent.
  • Comunicar-se amb la persona docent i, si és dona el cas, amb les companyes i companys del curs.

Funcionalitats per a altres rols

La plataforma ofereix altres rols, com ara els càrrecs directius dels centres, administradors de la plataforma o personal tècnic, que podran tindre funcionalitats afegides a les anteriors.