NOVETATS

Portal.EDU

A partir del curs 2019-2020, i amb una obertura progressiva, els centres i el professorat no universitari, depenents de la Conselleria dEducació, tindran a la seua disposició un nou portal educatiu. En ell es podran allotjar tant els espais web dels CEIP, IES, EOI…, com els blogs docents personals, de manera similar al que ara ocorre en Mestre a casa.

Les principals motivacions per al desenvolupament de PORTAL.EDU, han sigut:

  • Oferir un entorn més actualitzat, deixant arrere l’ús de tecnologies obsoletes, com per exemple Flash, i oferint una aparença més moderna.
  • Evitar problemes de seguretat derivats de l’ús de versions antigues, utilitzant un entorn fàcilment actualitzable i sense que això comporte treball per als usuaris.
  • Millorar l’ús de la web com a eina de dinamització de centres i docents.
  • Oferir una eina senzilla i coneguda que oferisca els recursos adequats.
  • Donar suport a la línia de treball de la Conselleria, afavorint l’ús de programari lliure en lloc de programari propietari.
  • Promoure les bones pràctiques en el tractament de la informació i la seua publicació en el blog del docent i/o a la web del centre educatiu, sempre respectant la normativa vigent relacionada. Aquesta nova plataforma està basada en el sistema de gestor de continguts WordPress, amb adaptacions realitzades perquè s’ajuste a les necessitats dels nostres centres educatius.

I per què s’ha triat WordPress? Sobretot per tres motius:

  • Dinamisme: Entorn orientat al contingut, amb organització cronològica de la informació i avantatges cap al posicionament als cercadors.
  • Simplicitat: No requereix coneixements previs de programació ni disseny web. La seua corba d’aprenentatge és molt suau.
  • Col·laboratiu: Estructura que afavoreix el treball en grup, incorpora eines d’interacció amb els usuaris de la nostra web.