Puc utilitzar plataformes on-line de continguts audiovisuals en un centre educatiu?

Són moltes les consultes de docents sobre l’ús de plataformes on-line de continguts audiovisuals en centres educatius. En concret se sol·licita autorització o es pregunta sobre la possibilitat i condicions d’ús.

En aquest cas, cal deixar clar que en utilitzar aquest tipus de plataforma els centres estarien fent ús de comptes personals, la qual cosa comportaria una LLICÈNCIA PERSONAL. En els termes i condicions d’ús d’aquesta llicència es deixa clar que aquest tipus de comptes IMPEDEIX LA COMUNICACIÓ PÚBLICA.

Per a més informació hem recopilat, d’algunes de les principals plataformes de continguts, la secció de la llicència on es fa referència a aquest cas.