Aneu a la barra d'eines

La figura de la coordinació TIC

Equipament

Correu

SAI

Llicències de programari

Dinamització, formació i recursos

Espai web

Adequació a la RGPD

Connectivitat

Escoles Connectades. Preguntes més freqüents

Publicat un document amb l’objectiu de fer servir un llistat de preguntes freqüents per a consulta dels centres educatius dins del programa Escoles Connectades. Les preguntes fan referència a diverses circumstàncies que puguen ocorre durant qualsevol fase del projecte fins a la posada en producció de les noves xarxes sense fil. Versió 2 31 d’agost de 2021

Continuar 📖

Puc utilitzar plataformes on-line de continguts audiovisuals en un centre educatiu?

Són moltes les consultes de docents sobre l’ús de plataformes on-line de continguts audiovisuals en centres educatius. En concret se sol·licita autorització o es pregunta sobre la possibilitat i condicions d’ús. En aquest cas, cal deixar clar que en utilitzar aquest tipus de plataforma els centres estarien fent ús de comptes personals, la qual cosa comportaria una LLICÈNCIA PERSONAL. En els termes i condicions d’ús d’aquesta llicència es deixa clar que aquest tipus de comptes IMPEDEIX LA COMUNICACIÓ PÚBLICA. Per a més informació hem recopilat, d’algunes de les principals plataformes de continguts, la secció de la llicència on es fa … Llegir més…

Continuar 📖

Telefonia

PMF TELEFONIA

Puc reposar un telèfon si se m’ha desbaratat?

Depén del tipus de terminal. Si és un telèfon analògic, el centre pot reposar-lo i funcionarà. En cas de ser un telèfon IP, el centre ha de posar una incidència en el SAI on indique l’extensió associada al terminal que no funciona i se li reposarà des del proveïdor. Un telèfon IP adquirit lliurement pel centre no funcionarà.

Com puc saber els telèfons que té el meu centre (extensions) i tipologia?

Obrint una sol·licitud (ticket) al SAI, en la cua Telefonia fixa → “Consultes: Inventari de telefonia del centre docent”. La resposta li indicarà totes les extensions, tipologia i categoria (tipus de telefonades que pot realitzar) donades d’alta en el centre.

Em poden canviar un telèfon analògic a IP?

Pot sol·licitar-ho en OVICE → Telefonia IP → Sol·licituds. Ha de tindre en compte que, perquè siga tècnicament viable, haurà de tindre cablejat des de la xarxa de secretaria a la presa on vaja a posar el telèfon IP. Hi ha dues opcions: pot tindre una presa lliure i connectar-la en l’armari de comunicacions a la xarxa de secretaria o utilitzar una sola presa per a telèfon i PC. En aquest últim cas, la presa també haurà d’estar connectada a la xarxa de secretaria i el PC pertànyer a la xarxa de secretaria.

Què necessite tindre tècnicament per a posar un telèfon IP en un despatx/departament/sala?

Per a tindre un telèfon IP ha de tindre cablejat de dades (ethernet) que permeta connectar la presa a la xarxa de secretaria.

Puc fer permuta entre telèfons?

Si els dos són telèfons IP, bastarà amb canviar-los físicament (es mantindrà el número, el nom visualitzat,… ja que la configuració va en el terminal). Si es vol permutar un telèfon analògic amb un IP, o bé dos telèfons analògics entre si, es pot sol·licitar una permuta entre extensions en OVICE → Telefonia IP –> Peticions

Fem canvis de despatxos/sales; si canvie el telèfon d’ubicació, continuarà funcionant?

Tant els telèfons IP com els analògics es poden canviar d’ubicació, fent l’ajust pertinent en el pach pannel (panell de connexions de xarxa) de l’armari de comunicacions i sempre que existisca cablejat en les noves ubicacions. Si necessita ajuda sobre l’ampliació i/o la reestructuració de telefonia pot obrir una sol·licitud (ticket) al SAI en la cua Telefonia fixa → “Consultes: Assessorament per a l’ampliació i reestructuració “. Després el centre haurà de demanar el canvi de nom visualitzat en cas que hi haja hagut algun canvi.

Com puc canviar el nom visualitzat en la pantalla d’una extensió?

Pots sol·licitar-ho en OVICE → Telefonia IP → peticions. S’ha de tindre en compte que l’esquema de nom que s’assigna a cada centre, i a cada extensió d’aquest, ve designat de manera oficial mitjançant el patró “nom de centre” seguit de diverses lletres que identifiquen el càrrec (dir,jef,sec…) o la ubicació (ori, salprf…). Per tant, només s’admetran canvis en la part de càrrec/ubicació.

Com podem demanar que un telèfon puga fer telefonades nacionals i mòbils?

La categoria d’una extensió indica el tipus de telefonades que es poden realitzar des del terminal (només corporatives GVA, fixos nacionals i mòbils nacionals o telefonades a l’estranger). El canvi de categoria es pot sol·licitar a través d’OVICE → telefonia IP → Sol·licituds

Què és el núm. de supervivència d’un centre?

El número de supervivència és el número al qual es desvien totes les telefonades d’un centre quan l’encaminador (router) està apagat o hi ha una fallada generalitzada en l’accés a Internet des de la xarxa de secretaria (el que provoca que no funcione la telefonia corporativa). Aquest número és proporcionat pel centre. Per a demanar alta/baixa/modificació s’ha de realitzar una sol·licitud (ticket) al SAI en la cua telefonia fixa → Peticions: Alta / Baixa o modificació del núm. de supervivència. Habitualment els centres posen com a número de supervivència el número de telèfon personal de la persona al càrrec de la direcció del centre.

Necessite més telèfons. Puc demanar-ne més?

El centre pot demanar una alta de terminal i extensió en OVICE → Telefonia IP → Sol·licituds. És convenient demanar l’inventari del centre en telefonia (sol·licitud (ticket) en el SAI → Cua “Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docent”) per saber les extensions que s’estan usant abans de demanar una nova.

Necessite una línia de telèfon per a l’ascensor o l’alarma; puc contractar una altra línia?

No, atés que el servei d’alarma/ascensor és proporcionat per una empresa externa, l’empresa hauria de ser responsable de donar un servei global que incloga la connectivitat necessària.

Per tant, el contracte de manteniment amb l’empresa ha d’incloure la instal·lació i manteniment d’una línia telefònica mòbil (mòdul GSM amb bateria). Aquesta és l’única solució tècnica viable pel fet que:

 • No es permet la instal·lació de línies propietat d’empreses externes en centres que són titularitat  de la GVA
 • El centre no pot contractar pel seu compte línies telefòniques
 • Una empresa externa no pot utilitzar línies amb titularitat GVA per a les seues solucions

Quines coses puc demanar respecte a telefonia i on?

APLICACIÓ OTRS (SAI)

https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl

 • Assessorament per a l’ampliació i reestructuració.
 • Consulta sobre l’inventari de telefonia del centre docent. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció, subdirecció, direcció d’estudis, secretaria o coordinació TIC del centre.
 • Alta / Baixa desviament immediat de telefonada (per exemple, per un trasllat, necessite que es desvie el telèfon de capçalera a un mòbil que s’ha proporcionat al centre) Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de l’adreça, o secretaria del centre.
 • Alta / Baixa del desviament si està ocupat o absent “salt” (per exemple, es desitja que quan el telèfon de la consergeria estiga ocupat o absent, es desvie la telefonada a secretaria) Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de l’adreça, o secretaria del centre.
 • Alta / Baixa o modificació de locucions (per exemple, es dona de baixa un telèfon i es desitja que isca una locució avisant del nou número o una EOI desitja posar locució amb l’horari del centre)
 • Alta / Baixa o modificació del núm. de supervivència. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció, o secretaria del centre.
 • Registre de telefonades. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre, i valorat per la DGTIC.

OVICE→ Telefonia IP  Sol·licituds 

https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10008/procediments

 • Alta / Baixa extensions amb o sense terminal. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre.
 • Canvi de categoria d’extensions. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre.
 • Canvi de terminal analògic a IP. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre.

OVICE

https://oficinavirtual.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/10007/10028

 • Telefonia mòbil. Canvi config. Extensions. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre.
 • Telefonia mòbil. Petició telèfon mòbil. Tràmit a realitzar per la persona al càrrec de la direcció del centre.