Aneu a la barra d'eines

Persona Coordinadora de Formació

La relació entre la Persona Coordinadora de Formació i la Persona Coordinadora TIC ha de ser fluida i de treball conjunt sempre que siga necessari.

Per descomptat, no totes les necessitats formatives del claustre estaran relacionades amb l’ús de les TIC però quan siga així, la coordinació entre totes dues persones ha de ser eficient. Així, la col·laboració en el diagnòstic de les necessitats formatives del centre i el desenvolupament del seu Programa Anual de Formació (PAF), són de vital importància.

El Pla Anual de Formació de la Conselleria defineix les seues línies estratègiques, entre les quals, la quarta està dedicada a la formació del professorat i les TIC.

A més d’aquesta línia concreta, la resta de línies estratègiques també mostren clara i implícitament, l’ús de les TIC en les seues definicions i accions programades.

Tot això ens confirma la transversalitat que les TIC tenen en els processos docents i la necessitat d’articular, proposar i difondre accions formatives que afavorisquen la seua implementació tenint en compte les modalitats formatives que es poden promoure des dels propis centres, com per exemple els Seminaris, Grups de Treball o Projectes de Formació en Centres com, també, de l’oferta formativa que es promou des de la xarxa CEFIRE del Servei de Formació del Professorat amb una gran diversitat de Cursos, Tallers, Jornades i Congressos.

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/plan-anual-de-formacion

SUGGERIMENTS

 

Coneix la web de formació del professorat on trobaràs informació de rellevància.

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/inicio