Aneu a la barra d'eines

EINES CORPORATIVES GVA

OVICE

L’Oficina Virtual de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (OVICE) és la plataforma electrònica a través de la qual els centres educatius poden accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de la Conselleria. Aquesta plataforma es va adaptant a les necessitat de tramitació que sorgeixen des de l’administració i els centres educatius, pel que les actuacions que recull aquesta informació aniran variant.

Els tràmits amb tramitació electrònica que es realitzen a través de l’Oficina Virtual tenen la mateixa validesa que si s’efectuen de forma presencial. A través de l’Oficina, la Conselleria anirà posant progressivament a la disposició dels centres educatius nous serveis i procediments electrònics.

Actualment i en referència a les TIC d’un centre, algunes de les actuacions que es poden tramitar des de OVICE són: sol·licituds referents a la línia telefònica, la telefonia IP, la connexió en Internet i a l’equipament informàtic. Per a alguns d’aquests tràmits l’accés està limitat a l’equip directiu, sent en aquests casos molt important la funció d’assessorament de la coordinació TIC.