Aneu a la barra d'eines

Abans d’iniciar cap procés, recomanem llegir atentament aquesta entrada per a conéixer de primera mà quina es pot i què no es pot tramitar a través d’OVICE a cada moment particular. A més, hem de tindre en compte que actualment les actuacions sobre telefonia estan sent revisades ja que les existents van ser creades en el moment de la implantació de la telefonia IP, i en molts casos ja no són procedents.

En data de hui, els tràmits que, referent a les comunicacions del centre, es poden realitzar a través d’OVICE tenen a veure amb:

1.- Sol·licitud de connexió a internet:

 • Alta. S’atendran sol·licituds d’altes de centres de nova creació, centres que per qualsevol motiu utilitzen una nova seu o nous aularis de centres CRA.
 • Baixa. S’atendran les sol·licituds de baixa de centres als quals se’ls haja tancat, o suspesa l’activitat, d’alguna de les seues seus.
 • Trasllat. S’atendran les sol·licituds de centres que es traslladen, de forma parcial o completa, a una altra ubicació, a més de les peticions de desplaçament del router dins de la mateixa seu.

2.- Peticions:

 • Canvi de nom assignat a una extensió. L’esquema de nom que s’assigna a cada centre, i a cada extensió d’aquest, ve designat de forma oficial mitjançant el patró “nom de centre” seguit de diverses lletres que identifiquen el càrrec (dir,jef,sec…) o la ubicació (ori, salprf…). Per aquest motiu, tan sols s’atenen les peticions quan el nom visualitzat no correspon amb la informació de la guia de centres.
 • Canvi de número assignat a una extensió. Aquesta petició en la majoria dels casos no és necessària, ja que els telèfons IP mantenen la seua numeració i la seua configuració independentment de l’espai en el qual estiguen connectats, sempre que es mantinguen dins de la xarxa de secretaria.
 • Canvi entre extensions. Aquesta petició no sol ser necessària pel mateix motiu que l’anterior.
 • Canvi en extensions mòbils. S’atendran sol·licituds d’aquells centres en els quals s’haja hagut d’instal·lar de forma temporal una extensió mòbil. Els canvis que es poden sol·licitar poden ser diversos, com per exemple desviaments i permisos de telefonades a l’exterior.
 • Canvi de número de supervivència. El número de supervivència és el número al qual es desvien totes les telefonades d’un centre quan el router està apagat o hi ha una fallada generalitzada en la xarxa de secretaria (el que provoca que no funcione la telefonia corporativa). Aquest número és proporcionat pel centre.

3.- Sol·licituds:

 • Alta d’extensió. S’atendran les sol·licituds de centres en els quals s’hagen creat nous càrrecs directius o nous espais que requerisquen un terminal, sempre que siguen ubicacions d’accés exclusiu per al professorat.
 • Baixa d’extensió. S’atendran les sol·licituds amb els mateixos criteris de les altes.
 • Canvi de categoria d’una extensió. La categoria d’una extensió indica el tipus de trucades que es poden realitzar des del terminal (només dites corporatives GVA, fixes nacionals, mòbils nacionals o telefonades a l’estranger)
 • Canvi de titularitat d’extensions. Ara com ara estàs sol·licituds no són ateses perquè no existeix la casuística.