Openboard: Insertar objectes

Videotutorial realitzat per Enric Bernabé sobre la ferramenta multiplataforma Openboard en el que ens explica com insertar i utilitzar diferents objectes per a la creació i realització de diferents tipus d’activitats amb la ferramenta.

Més informació al portal CvTIC https://portal.edu.gva.es/cvtic/