Novetats Portal.EDU

Novembre de 2019

Dins del pilotatge de PORTAL.EDU es continuen desenvolupant canvis, en aquest cas relatius a la imatge del portal.
Com ja sabreu, PORTAL.EDU és el portal destinat a allotjar les pàgines web dels centres educatius pertanyents a la Generalitat Valenciana, i com a tal, ha d’anar migrant cap a una imatge més corporativa que permeta reconéixer al centre com a part d’aquesta institució.
Per a això en aquesta actualització:

  • s’ha configurat de manera fixa la capçalera de les pàgines perquè tots els centres seguisquen la normativa de portals.
  • s’ha configurat de manera fixa els continguts requerits per normativa sota el peu de totes les pàgines.
  • s’ha restringit l’ús de CSS propi, atés que el seu ús podria revertir les modificacions anteriors.

Tots aquests canvis poden no ser definitius, ja que aniran adapant-se conforme el portal vaja madurant.