Aneu a la barra d'eines

Normativa Coordinació TIC 2018-2019

La normativa en relació a la figura de el coordinador TIC ve reflectida en les Instrucions  d’inici de curs, atesa l’etapa i  nivell educatiu, segons el que es detalla a continuació.

1.EDUCACIÓ INFANTIL(2n CICLE) I PRIMÀRIA.

Designació

✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva
✔ Amb formació i experiència en l’ús de les TIC
Funcions
✔ Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC, dinamitzant la integració curricular
✔ Exercir d’interlocutor amb el SAI
✔ Elaborar l’inventari TIC
Assignació
✔Reducció de fins a 8 hores lectives per al conjunt de les coordinacions
(TIC, *PAF, igualtat i convivència i *xarxa *llibres).

 

2.ESO I BATXILLERAT.

Designació.

✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva.
✔ Especialitats: informàtica o sistemes i aplicacions informàtiques
✔ Amb formació i experiència en l’ús de les TIC
Funcions
✔ Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC, dinamitzant la integració curricular
✔ Exercir d’interlocutor amb el SAI
Assignació
✔2 hores lectives i 2 hores complementàries.

 

3.ESCOLES OFICIALS IDIOMES

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2018

Designació
✔No especifica els criteris
Funcions
✔No concreta les tasques
Assignació
✔ Reducció de grup de curs formatiu i 2 hores complementàries
✔ Centres amb més de 6000 alumnes: un grup curricular ordinari i un
de formatiu.

 

4.CONSERVATORIS ELEMENTALS I PROFESSIONALS.

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018

Designació.

✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva
✔ Amb formació i experiència en l’ús de les TIC
Funcions
✔ Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC, dinamitzant la integració curricular
✔ Exercir d’interlocutor amb el *SAI
Assignació
✔Se li assignarà la mateixa reducció d’hores lectives i no lectives que s’estipule
per als seus homònims als centres d’educació secundària i FP.

 

5.FORMACIÓ PERSONES ADULTES.

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018

Designació

✔Entre el professorat que tinga la formació i disponibilitat
adequada

Funcions
✔ Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC, dinamitzant la integració curricular
✔ Exercir d’interlocutor amb el *SAI
✔ Assessorar la resta del professorat
✔ Col·laborar amb la secretaria en la confecció de l’inventari
Assignació
✔ 1 o 2 hores lectives en funció dels recursos i organització del centre
✔ Centres amb menys de 500 alumnes: 1 h

 

6.EDUCACIÓ ESPECIAL.

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2018

Designació

✔ Preferentment: funcionaris amb destinació definitiva
✔ Amb formació i experiència en l’ús de les TIC
Funcions
✔ Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC, dinamitzant la integració curricular
✔ Exercir d’interlocutor amb el *SAI
✔ Elaborar l’inventari TIC
Assignació
✔2 hores lectives