Aneu a la barra d'eines

Moodle i pedagogia

Quan parlem d'una determinada plataforma virtual, és normal que en primer lloc li donem una mirada tecnològica. Una mirada que ens convida a voler conéixer com s'ha dissenyat, quina és la seua aparença, amb quins estàndards opera, quines són les seues funcionalitats, si és escalable, modulable, reusable, si aporta suficient seguretat, si és de programari privatiu o de codi obert, etc. Això no obstant, i sense deixar de banda cap d'aquests elements, tots ells necessaris, ens hauríem de fer la següent pregunta:

Quina és la base pedagògica que subjau en Moodle?

Aquesta pregunta ens permet reflexionar i apropar-nos a l'eina en qüestió quant al valor pedagògic i didàctic que, al cap i a la fi, és una de les variables més importants que hauríem de tenir en compte per a enfortir la nostra tasca docent.

Moodle, actiu des de l'any 2002, va nàixer amb una clara aproximació a les idees del constructivisme i posant èmfasi en l'aprenentatge corporatiu. En aquest marc teòric del constructivisme, l'alumnat passa a ser el focus i el centre del procés d'ensenyament i aprenentatge i la persona docent assumeix un rol de dinamitzadora i suport perquè siguen els mateixos i les mateixes estudiants els que construïsquen el seu propi coneixement, encara que sone redundant, a partir dels seus propis coneixements i habilitats, tot això, mediat per la mateixa persona docent que dissenya aquest procés i ofereix tots els recursos però també les estratègies necessàries per a poder-ho implementar com pertoque.

Evidentment, l'enfocament pedagògic que assumim en la tasca docent influeix en tot el procés d'aprenentatge i el del constructivisme va molt més enllà de la pràctica, encara bastant habitual, de transmetre la informació i avaluar el coneixement.

Observant la tipologia de recursos i activitats que ens ofereix Moodle a l'hora de dissenyar els nostres entorns virtuals, ens adonem que es permet promoure la participació i la interacció dels estudiants (entre ells i també amb el docent) a través dels fòrums, xats, wiki, glossari, lliçó, taller, etc.

Tanmateix, i com no podia ser d'una altra manera, Moodle no obliga a determinar per se ni quina pedagogia ni quina metodologia cal emprar, la qual cosa fa que siga totalment adaptable a les necessitats que considere el docent en funció del seu context educatiu.

Vegeu també