Aneu a la barra d'eines

Moodle i el model open source


"Sigueu benvinguts i benvingudes a la comunitat de Moodle i descobriu el valor de l'esforç obert i col·laboratiu d'un dels equips de desenvolupament de codi font obert més grans del món"


Amb aquestes primeres paraules es presenta la web oficial de Moodle. Unes paraules amb una clara significativitat que, de manera senzilla i molt ferma, ens confirmen que ens trobem amb un programari de codi lliure, en aquest cas concret amb la funcionalitat de dissenyar i desenvolupar entorns virtuals d'aprenentatge.

Evidentment, no és cap casualitat que la solució corporativa que ens ofereix l'administració educativa per a treballar amb aquests tipus de plataformes estiga fonamentada en un programari Open Source i amb la Llicència Pública GNU. Certament, Moodle té drets d'autor (copyright) però també ens ofereix un bon ventall de llibertats ja que podem copiar, utilitzar i modificar Moodle sempre que acceptem proporcionar el codi font als altres, no modificar o eliminar la llicència original i els drets d'autor, i aplicar aquesta mateixa llicència a qualsevol treball que se'n derive. Si voleu conéixer-ho amb més detall, podeu consultar directament la Llicència.

Si canviem una miqueta la mirada per fer més entenedor per què es prenen algunes de les decisions en el context corporatiu, cal tenir en compte que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) és el departament de la Generalitat responsable de planificar i executar totes les accions en matèria TIC de l'organització i de les seues conselleries (a excepció de la de Sanitat) amb les quals col·labora per a conéixer les seues necessitats i respondre davant aquestes, ja siga per a posar en marxa portals web, aplicacions mòbils, plataformes o altres sistemes d'informació més complexos.

Actualment està vigent el Pla estratègic TIC 2016-20 on, de manera ben documentada, es fa una anàlisi prèvia i es presenten les línies estratègiques de treball així com de seguiment i d'avaluació. Podeu consultar el Pla estratègic TIC complet o directament el Resum Executiu, un poc més abreujat.

Amb la intenció de fer-ne un resum molt breu i concret, l'estratègia d'aquest Pla s’ha establit al voltant de 3 eixos clau:

 • EIX I: Administració innovadora, eficient, oberta i conscient
 • EIX II: Serveis moderns, segurs, inclusius i integrats
 • EIX III: Enfortiment del sector TIC i la transformació del sector productiu

Aquests eixos aborden les tres dimensions següents:

 • Organització interna
 • Producció i oferta de serveis
 • Dinamització i defensa del sector i el model productiu

I a partir d'ací, es divideixen en 19 objectius estratègics, dels quals emanen línies i accions.

A l'EIX I, l'Objectiu Estratègic 4, diu el següent:

 • Aposta pel programari lliure, els estàndards i el compliment del marc legal
  • Línia estratègica 0.4.1. Programari lliure
   • Acció 0.4.1.1. Pla d'implantació del programari lliure
   • Acció 0.4.1.2. Pla d'ús de programari lliure

A l'EIX II, l'Objectiu Estratègic 9, diu el següent:

 • Educació, investigació, cultura i esport innovadora, interactiva i inclusiva
  • Línia estratègica 0.9.3. Integració de les TIC en les activitats docents
   • Acció 0.9.3.1. Dotació i manteniment d'equipament TIC en els centres educatius
   • Acció 0.9.3.2. Distribució de programari lliure LliureX per als centres educatius
   • Acció 0.9.3.3. Adaptació i evolució de les plataformes web aplicades a la docència
   • Acció 0.9.3.4. Motivació i capacitació del docents per a l'ús de les TIC

Totes aquestes accions i moltes més que apareixen al Pla, es despleguen en activitats més concretes que ens ajuden a entendre de primera mà quines són aquestes línies de treball i per què s'orienten cap a un o altre costat.

És responsabilitat dels dos serveis que la DGTIC té a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el SICE (Servei d'Informàtica per als Centres Educatius) i el SIGE (Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa) desenvolupar i implementar aquest Pla en la part que els pertoca.

Això redunda en l'elecció de Moodle des del SICE com a plataforma virtual d'aprenentatge corporativa però també en altres decisions que s'han pres i sobre les quals es continua treballant i millorant com ara LliureX com a sistema operatiu basat en programari lliure, el nou entorn de webs de centres i blogs docents, Portal.EDU (encara en prova i, fins ara, només en webs de centres) igualment de codi obert o Salt.usu, eina de traducció novament basada en el programari lliure.

Si fem esmena una vegada més de les paraules inicials d'aquesta entrada, podríem dir que el programari lliure promou la generació de comunitats de treball compartit i entre iguals i, a més a més , posa en valor el treball col·laboratiu i obert... com és el cas d'AULES!

Vegeu també