Aneu a la barra d'eines

EINES CORPORATIVES

Mòdul docent

https://docent.edu.gva.es/

Enllaç a la GUIA D'ÚS I UTILITZACIÓ


L'última versió del mòdul docent és accessible des de dispositius mòbils (telèfons, tauletes, etc), a més de mitjançant l'ordinador, amb la qual cosa s'agiliten significativament les tasques diàries.

El mòdul docent permet realitzar en línia tasques pròpies del professorat, com per exemple gestionar faltes d'assistència o qualificacions, de manera sincronitzada amb ÍTACA i amb la Web Família. La nova versió d'aquest, a la qual anomenarem Mòdul Docent 2 (d'ara endavant MD2), permet treballar en línia utilitzant no solament l'ordinador, sinó altres dispositius com a telèfons mòbils o tauletes (sempre que dispose de connexió a internet). A més, inclou millores en les funcionalitats existents per a la versió prèvia i incorpora altres noves. La present guia explica el funcionament del MD2.