Aplicació Inventari TIC: “estat” dels equips en els registres

L'”estat” en què es troba un equip en el seu registre de l’inventari és de gran importància per a poder generar de manera correcta i senzilla possibles incidències.

Coneixes els “estats” que existeixen i les seues característiques i connotacions? Saps, com a coordinador/a TIC, quines actuacions pots realitzar pel que fa a aquests “estats”?

Actualment en l’inventari existeixen quatre ESTATS, operatiu, substituït, robat i retirat. És important que l’estat de l’equip estiga actualitzat per a una correcta gestió de l’inventari. No solament per al tractament de les incidències, sinó també per a la gestió de baixes i per a un correcte filtrat del material de l’inventari.

Seguidament explicarem breument les diferències entre els quatre estats:

  • Operatiu: Un equip es troba en funcionament en un espai del centre.
  • Substituït: L’equip encara està operatiu i s’utilitza en el centre perquè funciona, però hem rebut dotació nova per a la seua substitució.
  • Robat: L’equip ha sigut robat del centre.
  • Retirat: L’equip ja no funciona correctament i s’ha determinat la seua “baixa”. És important recordar que la baixa d’un equip ha de sol·licitar-se al SAI mitjançant una incidència i ha de ser confirmada.

IMPORTANT: els centres no han de canviar l’estat de cap equip a l’inventari. Aquest estat es canviarà prèvia sol·licitud a l’OTRS en la cua Inventari TIC i subcua Incidència, ja que es sincronitza l’estat amb altres aplicacions de la GVA.

Per a més informació sobre equipament i inventari recorda que pots consultar la informació que tenim en la nostra comunitat CvTIC sobre l’inventari TIC.