Aneu a la barra d'eines

L’Aules que ve

Com qualsevol projecte de programari lliure, Aules està en evolució constant, amb canvis, adaptacions i noves funcionalitats en el full de ruta del projecte. I aquesta llista creix dia a dia, ja que amb cada nova funcionalitat naix una nova necessitat o una nova proposta d'ús no prevista inicialment. Aquest article pretén fer públic, precisament, aquest full de ruta: "l'Aules que ve".

Aquestes novetats tenen com a punt comú l'ànim de convertir Aules en una plataforma d'e-learning i treball col·laboratiu construïda entre tota la comunitat educativa i que s'adapte realment a les necessitats dels seus usuaris. Cal recordar que qualsevol docent pot proposar canvis i noves funcionalitats a través del gestor d'incidències/OTRS.

La ràpida implementació d'Aules és precisament un dels majors impediments per a implementar tots aquests canvis: els més de 50.000 usuaris diaris generen un creixent nombre d'incidències, consultes i peticions, que cada vegada ocupen més temps als responsables del projecte. Així és que les següents línies han de ser preses com el que són, una planificació temporal subjecta a canvis.

Implementacions pròximes: documentació, aspecte gràfic i Formació del Professorat

Al llarg d'aquest mes es publicarà la wiki d'Aules, que recollirà les adaptacions específiques que s'han realitzat de Moodle: connexió amb Ítaca, assistents per a la creació d'aules virtuals, polítiques d'usuaris... A més de les extensions addicionals que s'han instal·lat i de les guies ràpides per a usos específics.

De manera simultània, es publicaran en autoformació els dos cursos d'Aules elaborats per la Subdirecció General de Formació del Professorat, perquè tot el personal docent que així ho desitge puga aprendre sense necessitat de ser admés en una edició formativa. Aquesta fita, juntament amb l'anterior, hauria de servir per a disminuir el nombre de consultes rebudes des dels centres.

També està prevista per a aquest període la publicació d'un sistema d'invitacions que permeta que docents de diferents centres educatius puguen col·laborar en el mateix espai virtual per a l'elaboració conjunta de continguts, seminaris, grups de treball, etc.

Finalment, s'habilitarà la interconnexió d'Aules amb l'aplicació de Gestió de la Formació (Gesform), de manera que les accions formatives de Formació del Professorat que corresponguen al 2020 ja tinguen cabuda en el nou espai.

Curt termini: peticions de la comunitat

Aules té la pretensió de ser una eina pensada per i per a docents. I les peticions d'extensions (plugins) són la manera més senzilla de satisfer les peticions arribades. Entre les extensions que actualment es troben en estudi, podem trobar la incorporació de la notació LateX, Wiris, (amb contractació prèvia, ja que es tracta d'una extensió de pagament), group choice, qüestions CodeRunner i fórmules, sharing cart, Level up! (que introdueix tècniques de ludificació), tracker (per a facilitar la gestió d'incidències en el centre), Big Blue Button per a videoconferències i h5p, que s'està convertint en un estàndard de facto com a eina per a la generació de contingut interactiu.

És necessari assenyalar que, contràriament al que puga semblar, el procés d'instal·lació de noves extensions és un procés amb diversos passos. Abans de la seua publicació, és necessari comprovar la perfecta integració amb la versió existent de Moodle (sobretot la no sobrecàrrega dels servidors i que no es generen escletxes de seguretat), realitzar o comprovar les traduccions a castellà i valencià (sempre segons els criteris lingüístics de la Generalitat), i finalment documentar-les.

D'altra banda, quan una consulta sobre una funcionalitat concreta arriba de manera habitual o si els usuaris s'equivoquen de manera recurrent amb una funcionalitat, pensem que realment es tracta d'un problema de disseny de l'aplicació que cal corregir i documentar encara que no arribe cap petició sobre aquest tema. És el cas de les tasques pendents en cadascun dels cursos; quan un mateix usuari és professor en aules virtuals del seu centre, alumne en cursos de Formació del Professorat i alumne d'una Escola Oficial d'Idiomes, es fa complex navegar per tots els espais per a trobar quines coses estan pendents d'atendre.

Per això, està previst incorporar una nova àrea personal personalitzable, on cada usuari decidisca quines aules vol mostrar primer, i fins i tot filtrar-les, separant espais de professorat i d'alumnat i que es mostren de manera senzilla les tasques i missatges pendents d'atendre. Aquesta àrea personal contindrà també accessos directes per a la inscripció d'alumnes i la creació de noves aules virtuals, així com un apartat específic per a directors i administradors delegats, amb estadístiques del que està ocorrent a les aules virtuals del centre.

Mitjà termini: mòbils, learning analytics i obertura

Moodle va nàixer com a una aplicació web i Aules ha seguit amb aqueixa tradició... Però hui dia, una web no existeix si no disposa d'un sistema de notificacions en el nostre mòbil que ens avise de les tasques pendents. Realment, treballar amb una plataforma de programari lliure fa molt més senzill incorporar les tendències d'ús de cada moment. Moodle ja disposa d'una aplicació per a dispositius mòbils (Moodle Mobile, disponible per a Android i iOS), que està previst adaptar a Aules per a simplificar el seu ús. Però, més enllà d'això, és possible habilitar (sota demanda de cada usuari) les notificacions push a través de l'aplicació mòbil i a través de l'aplicació de missatgeria instantània Telegram.

Finalment, està previst finalitzar en aquest període la publicació tant del codi escrit des de la Generalitat per a Aules, com la descripció funcional dels diferents components i els ajustos realitzats en els servidors. I és que cal no oblidar que Moodle és un projecte de programari lliure, elaborat per una comunitat, i és just entregar a aqueixa comunitat tota la documentació i codi disponible elaborat des de l'Administració Pública.

Llarg termini: actualitzacions i canvi de curs

Maig suposarà el primer gran repte per a Aules: actualitzar des de l'actual versió 3.5 (LTS) a la següent versió LTS, Moodle 3.9, amb llançament previst per a la primavera de 2020. El repte no el constitueix únicament el canvi en la plataforma, sinó també l'actualització de tota la documentació existent a la nova versió, perquè tot estiga disponible i preparat per a la tornada de les vacances d'estiu.

Si tot això t'ha semblat interessant, recorda que pots contribuir amb el projecte de múltiples maneres: des de fer les teues pròpies peticions a través del gestor d'incidències/OTRS, fins a enviar el teu currículum a sice@gva.es per a incorporar-te al projecte, passant per ajudar a altres usuaris a través d'alguns dels canals no oficials. Però, siga com siga el teu nivell d'implicació, esperem que sentes que Aules és una eina dissenyada per a tu.

Vegeu també