EINES CORPORATIVES

Inventari TIC

L’accés a aquesta aplicació es realitza a través de la següent adreça: https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml

L’aplicació d’Inventari TIC ens permetrà mantindre centralitzat el registre de material TIC que pertanya al centre, bé siga per dotació de la Conselleria, donació o algun un altre mitjà d’adquisició.

Per a un correcte funcionament, tant a nivell d’inventari, com d’incidències sobre aquest, cal prestar especial atenció al següent:

  • Les incidències sempre prenen com a referència el número de sèrie de l’equip, si aquesta numeració no coincideix amb la que consta en els registres de la Conselleria, no es procedirà a la seua resolució.
  • Tot l’equipament rebut pel centre com a dotació de l’Administració apareixerà automàticament en l’Inventari TIC, amb detall de totes les seues característiques, i amb un espai de destinació. Aquest espai indica la destinació per al qual l’ha enviat l’Administració i per això no es pot canviar. La ubicació de l’equipament pot modificar-se si direcció així ho determina per necessitats del centre. En aquest cas es deuria reflectir en el camp corresponent de l’aplicació. Cal tindre en compte que la càrrega dels N/S dels equips en el programa no es realitza de manera instantània quan es recepciona el material, per la qual cosa es recomana esperar almenys un parell de dies abans d’obrir cap incidència.

L’accés a l’inventari del centre està limitat a la coordinació TIC i l’equip directiu, utilitzant el mateix usuari i contrasenya que per a l’accés a Ítaca.

Atenció

Si com a coordinador/a TIC tens problemes per a accedir, en primer lloc has d’assegurar-te que el teu nomenament ha sigut realitzat de forma correcta a ÍTACA.

Si, malgrat aparéixer nomenat correctament, el problema persisteix, hauràs de posar-te en contacte amb el SAI mitjançant una incidència.