Aneu a la barra d'eines

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 1/2009 PER A LA UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DE CENTRES DOCENTS

Com a conseqüència de la necessitat de comunicació electrònica en l’Administració educativa, i a fi d’aconseguir que se’n faça un bon ús, esta direcció general disposa el següent:

UTILITZACIÓ DELS COMPTES DE CORREU ELECTRÒNIC OFICIALS DEL CENTRE DOCENT

Els comptes de correu oficials en els centres docents tenen l’estructura següent:

● Correu oficial del centre docents: codicentre@edu.gva.es

● Correu oficial de la coordinació TIC: codicentretic@edu.gva.es

La responsabilitat de la gestió, així com del bon ús d’estos comptes, és de les persones que ocupen els càrrecs de direcció i coordinació TIC del centre educatiu respectivament.

La utilització del compte de correu del centre educatiu tindrà caràcter informatiu, com per exemple:

● Comunicacions del centre amb altres entitats, sense valor administratiu

● Comunicacions als centres d’avisos d’incidències que afecten els centres docents en general

● Publicacions d’ordes que afecten centres docents

● Informació de cursos dirigits a l’administració dels centres docents

● Informacions diverses relacionades amb el bonollibre (publicació, terminis...)

● Informacions sobre terminis de beques... Així mateix, el compte associat a la coordinació TIC, també informatiu, pot ser utilitzat per a funcions com, per exemple:

● Comunicació als centres docents de disponibilitat de noves versions d’ajudes o manuals

● Comunicació per part del centre d’incidències relacionades amb l’equipament TIC

● Informacions entre el centre educatiu i el seu CEFIRE de referència (sempre en qüestions relacionades amb les TIC)...

L’ús d’estos comptes implica el compliment de la legislació vigent (entre la qual hi ha la Llei Orgànica de Protecció de Dades -LOPD-), la normativa derivada d’esta i l’acceptació de les condicions del servici, entre les quals cal destacar els punts següents:

Condicions d’utilització dels servicis. L’usuari:

○ S’obliga a utilitzar els servicis únicament per als fins permesos.

○ Es compromet a no accedir als servicis per cap altre mitjà diferent de la interfície oferida per la Conselleria d’Educació. És a dir, no es pot utilitzar el servici des de servidors o llocs de treball externs a la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa Av. de Campanar, 32 – 46015 VALÈNCIA Tel.: 963 18 46 95 – Fax: 963 86 31 75 E-mail: dgite@edu.gva.es Generalitat Valenciana o al centre (per exemple, des de Gmail, Yahoo...).

○ Es compromet a no participar en cap activitat que dificulte el funcionament dels servicis.

Seguretat del compte i contrasenyes. L’usuari:

○ Serà el responsable de mantindre la confidencialitat de les contrasenyes associades a qualsevol compte que utilitze per a accedir als servicis.

○ En conseqüència, accepta ser l’únic responsable de fer bon ús del compte de correu.

○ Si detecta qualsevol ús no autoritzat de la seua contrasenya o del seu compte, haurà de notificar-ho immediatament a la Conselleria d’Educació, a través del portal de Suport i Assistència Informàtica (http://sai.edu.gva.es).

○ Si es detecta l’entrada de correu no desitjat (spam), a pesar dels filtres habilitats per l’Administració, també es considerarà un ús no autoritzat, per la qual cosa s’haurà de tramitar la incidència corresponent.