Aneu a la barra d'eines

Formació de catàleg àmbit TIC 2019-2020

La informació del catàleg es troba ara al lloc de l'àmbit TIC:

https://portal.edu.gva.es/ambittic/
/ambit-tic/formacio-tic-cefire/

Pensament computacional a l'aula amb Scratch

30 h | en línia

1a edició | 27-01-20 | 40 places

2a edició | 04-05-20 | 170 places

Portal.EDU: allotjament de l'espai web de centre i blog docent

30 h | semipresencial

1a edició | 21-10-19 | 100 places

2a edició | 27-01-20 | 100 places

3a edició | 04-05-20 | 100 places

Ciberconvivència i ús responsable d'Internet

30 h | en línia

1a edició | 27-01-20 | 210 places

2a edició | 04-05-20 | 40 places

Robòtica educativa

30 h | semipresencial

 

edició única | 27-01-20 | 170 places

Kit d'administració docent de centre i d'aula

30 h | semipresencial

1a edició | 27-01-20 | 100 places

2a edició | 04-05-20 | 120 places

Gestor de cursos en línia: Aules INICIAL

30 h | en línia

1a edició | 21-10-19 | 230 places

2a edició | 27-01-20 | 220 places

Gestor de cursos en línia: Aules MITJÀ

30 h | en línia

1a edició | 27-01-20 | 230 places

2a edició | 04-05-20 | 230 places

Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula

30 h | en línia

edició única | 21-10-19 | 140 places

Gestió de centre: ITACA

30 h | en línia

 

edició única | 04-05-20 | 140 places

 

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com