Aneu a la barra d'eines

Formació TIC per al segon trimestre

En aquesta ressenya presentem l’oferta formativa del segon trimestre corresponent al catàleg de formació bàsica elaborat des de l’Àmbit TIC de la Subdirecció General de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Es convoquen per a aquest segon trimestre 8 edicions, amb una oferta de 1260 places. Aquests cursos tenen una durada de 30 hores, oferint-se fonamentalment en modalitat a distància.

La relació de cursos oferits és la següent:

  • PortalEdu: allotjament de l’espai web de centre i bloc docent
  • Ciberconvivència i ús responsable d’Internet
  • Robòtica educativa
  • Eines bàsiques de les TIC per a la docència
  • Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial
  • Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà
  • Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l’aula
  • Lliurex per a la tasca docent

Aquests cursos s’inscriuen en l’oferta formativa bàsica de l’àmbit TIC de la SDGFP per al curs 2020-21, dins de la línia estratègica marc sobre la formació de professorat en les tecnologies de la informació i comunicació i la comunicació audiovisual en els processos d’ensenyament-aprenentatge. L’oferta completa de la formació bàsica de l’àmbit TIC es pot consultar al següent enllaç.

Formació TIC CEFIRE