Aneu a la barra d'eines

Canvis en el servei de Fax Virtual

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana tenen un servei de Fax Virtual, el qual associa el número telefònic adjudicat al fax amb el compte de correu corporatiu de la Generalitat (codicentre.fax@gva.es)

Aquest servei s'ha migrat amb la finalitat de millorar la gestió i oferir un millor servei als centres educatius.

Aquest canvi NO afecta a la recepció dels faxos, que es rebran d'igual manera, però sí al seu enviament.

A partir d'ara, en enviar un fax, caldrà tindre en compte el canvi de format en el compte de destinació.


FORMAT ACTUAL que ja no s'haurà d'utilitzar: númerodefaxdestinació@fax.gva.es. (Per exemple: 123456789@fax.gva.es)

NOU FORMAT: númerodefaxdestinació@correofax.gva.es

(Per exemple:123456789@correofax.gva.es)


Per a més informació sobre aquest canvi i sobre l'ús del fax virtual recomanem la lectura del següent manual.